188

Klub

Nyílt levél Karácsony Gergely főpolgármester úrnak

Nyílt levél Karácsony Gergely főpolgármester úrnak

Tisztelt Főpolgármester úr!

Budapest közlekedése elesett, a város átjárhatatlanná és így sokak számára élhetetlenné vált.

A Magyar Autóklub, mint az autós társadalom érdekképviseleti szervezete ezt a helyzetet egyértelműen a szakmailag elhibázott forgalomszervezési döntések következményének tartja.

Egy közlekedési agóniában szenvedő város élhetetlen, nem szolgálja az idegenforgalom és a turizmus fejlődését sem.

A közlekedési válság kialakulása a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel való érdemi egyeztetés, illetve együttműködés révén megelőzhető, a felújításokkal szükségszerűen együtt járó kellemetlenségek mértéke csökkenthető lett volna. Ugyanakkor még most sincs késő meghallani és megfogadni azok tanácsait, akik nemcsak egy eljövendő, reménybeli közlekedő közösség, hanem a ma közlekedni igyekvő fővárosi polgárok és vállalkozások érdekeit is képviselik. A Magyar Autóklub már korábban több fórumon és írásbeli megkeresésben kifejtette észrevételeit és megtette javaslatait a főváros közlekedési terveivel kapcsolatban, de azokra érdemi válasz a Főváros részéről nem érkezett.

A közlekedési válság elmélyülését azonnali intézkedésekkel is meg lehet akadályozni, közép- és hosszabb távú javaslataink megfogadásával pedig elejét lehet venni újabb, a mostanihoz hasonló közlekedési anomáliák kialakulásának.

 

A Magyar Autóklub által javasolt azonnali válságkezelő intézkedések:

 • - Az élhető város koncepciójával egyetértünk, de nem egy kisebbségi csoport, a kerékpárosok teljes előnyben részesítésével, más csoportok (akár még a gyalogosok, tömegközlekedők) kárára az infrastrukturális feltételrendszer megteremtése nélkül.
  Ne a város több stratégiai pontját egyszerre érintő lezárások időszakában igyekezzenek „nevelni” a városlakókat, a holnap közlekedő közösségének érdekei mellett legyenek tekintettel a ma közlekedők érdekeire, a jelen közlekedés realitásaira is!
  A folyamatban lévő és a tervezett beruházások szükségesek, de annak megvalósítása során gondoskodni kell a forgalom biztonságos elvezetéséről. Nem vitatva a jelenleg még kis mértékű kerékpáros forgalom fejlesztésének szükségességét sem, annak ütemezett megvalósítását – figyelemmel a jelenlegi közlekedési igényekre – összhangba kell hozni az egyéb közúthálózati fejlesztésekkel.
 • - A lezárásokat és forgalomkorlátozásokat szervezetten és tervezetten bonyolítsák le, figyelemmel a forgalom folyamatosságának biztosítására, pl. párhuzamos/ alternatív útvonalak egy időben ne kerüljenek korlátozásra, az elkerülhetetlen lezárások esetén biztosítsanak táblával jelölt terelő utat.
 • - A lezárások idejére adják vissza az ún. kísérleti kerékpársávokat az autósoknak!
  A kísérleti céllal felfestett kerékpárutak azonnali forgalmi dugókat és balesetveszélyes helyzetet okoztak és okoznak ma is a főváros úthálózatán. A pesti Dunapart és a Lánchíd egyidejű lezárása csak tovább súlyosbítja a közlekedési válságot. A felújítások időszakára ezért a kísérleti kerékpársávokat meg kell szüntetni és az elvett forgalmi sávot vissza kell adni a gépjárműforgalomnak. Ez egyidejűleg csökkentené a balesetveszélyes helyzeteket és az araszoló forgalom okozta környezetszennyezést is!
 • - Jelöljenek ki ideiglenes P+R parkolókat, és a városi közösségi közlekedés „végpontjait” igazítsák ezekhez!
  Egyetértve a gépjármű forgalom ésszerű csökkentésének céljával, azt csak ütemezetten, annak egyéb feltételeit is kielégítve a közlekedési alternatívák arányos fejlesztése mellett szabad megvalósítani. A közösségi közlekedés jelen szervezettsége, hozzáférhetősége ma nemhogy vonzó, de még reális alternatívává sem teszi a kötöttpályás vagy a buszközlekedést az autósok meghatározó része számára.
 • - A döntéshozatal során élvezzen prioritást a közlekedésbiztonság és a levegőszennyezettség csökkentése a működőképesség fenntartása mellett.

 

A Magyar Autóklub által javasolt további stratégiai lépések az újabb közlekedési válságok megelőzésére:

 • - Legyen kezdeményező a Főváros is és szorgalmazza az M0 nyugati szektorának megépítését!
  Évtizedek óta a Magyar Autóklub is folyamatosan igényli az M0 nyugati szektorának megépítését, amely még mindig csak a középtávú tervekben szerepel, pedig jelentős forgalmi dugóktól és környezeti károktól szabadítaná meg a fővárost. A körgyűrű teljes bezárását, a hiányzó szakasz megépítését folyamatosan sürgetjük, annak megvalósítása tovább nem halogatható.
 • - Korszerűsíteni kell a főváros kulcsfontosságú csomópontjait!
  Figyelemmel arra, hogy a Lánchíd után a Petőfi híd felújítása következik, a forgalom torlódására továbbra is számítani kell. A Kiskörút, a Nagykörút, a Hungária körút és a sugárirányú főutak csomópontjai korszerűtlenek, balesetveszélyesek, kapacitásuk kimerült. A megnövekedett forgalom átvezetését nem tudják kielégíteni, ezért azok jól átgondolt, ütemezett átépítése is szükséges.
 •  - Az új és tervezett beruházásokat megfelelő gyalogos, kerékpáros és autós infrastruktúra mellett kell megvalósítani, engedélyezni.
 •  - Ki kell használni a Dunát, mint a közösségi közlekedés lehetőségét. A BKK-val vízi úton is legyenek elérhetőek a fővárosi szigetek, pihenő övezetek.

 

A Magyar Autóklub felkéri a Főváros vezetését, hogy egy XXI. századi világváros igényeinek megfelelően vizsgálja felül a fővárosi közúthálózat forgalmának állapotát és szüntesse meg az indokolatlan forgalomkorlátozásokat.

Az élhető főváros, mint támogatott cél csak a közlekedési igények együttes kielégítésével biztosítható.

 

2021. 06. 17.          

 

Dr. Hatala József                                                     Milovukovics Györgyi 

Elnök                                                                          Főtitkár                       

További híreink