188

Klub

Ítélet: Az autósok alkatrészkereskedőt is szabadon választhatnak

Ítélet: Az autósok alkatrészkereskedőt is szabadon választhatnak

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében megerősítette: Az autósok alkatrészkereskedőt is szabadon választhatnak, az árak közötti eltérés ténye önmagában nem jogosítja a biztosítót önkényes levonásra

 

Az autósok és a márkakereskedők érdekképviseleti szerveinek közös célja, hogy a közlekedési balesetekben vétlenül károsult autósok veszteségei biztonságosan és hiánytalanul térüljenek meg. 

Dr. Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub Jogi Bizottságának elnöke kapott megbízást Gablini Gábortól, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökétől, hogy több száz baleset összegyűjtött adatai alapján szólítsa fel a GÉMOSZ nevében az Uniqa Biztosítót, majd annak sikertelensége esetén perelje be azon jogszerűtlen gyakorlat miatt, hogy a javításra felhasznált alkatrészek árát csak 10 % levonásával térítették a vétlen károsultak részére, amennyiben nem az általa kijelölt alkatrészkereskedők egyikétől szerezték be az alkatrészt, mert ott ennyivel olcsóbb volt.

A bíróságok összesen 70 oldalas ítéleti indokolásukban mind az I., mind II. fokon a felperesi oldalnak adtak igazat abban a perben, ami közel 200 autós fenti okból megtérületlenül maradt igényének összesítése alapján került bírósági benyújtásra. Az autósok követelésének helyt adó jogerős ítélet nyolc tárgyalás és két év után most került kézbesítésre, melynek indoklása egyebek között azt is tartalmazza, hogy a károsulttól nem várható el piackutatás, ilyen kötelezettség nem tartozik a kárenyhítés körébe, és nem lehet felróhatónak tekinteni azt, hogy valamilyen alapárhoz képest az autós, vagy a nevében eljáró szerviz az alkatrészárra nézve azt 10 %-kal drágábban rendeli meg, illetve végzi a javítást. Az ítélet erre tekintettel tartalmazza: „A károsultakat megilleti a gépjárműjavító megválasztásának joga és nem kötelezhetőek arra, hogy csupán a biztosító által megjelölt néhány alkatrészkereskedő közül válasszanak.”

Az autósok fellépése nyomán az Uniqa Biztosító a fenti gyakorlatával ugyan több év után felhagyott, de a korábban visszatartott összegeket ismételt felszólításra sem fizette ki a szervizeknek, ezért kellett az autósok követelésének – amit kereskedelempolitikai okokból a szervizek az autósok részére megelőlegeztek – bírósági úton érvényt szerezni. Ezen utóbbi tény, tehát a szervizek által végzett előlegezés indokolta, hogy nem közvetlenül az autósok, hanem a márkakereskedők érdekképviselete bízta meg Dr. Kovács Kázmért, hogy ügyvédként járjon el a kiegyenlítetlenül maradt követelések behajtása érdekében, ami a most kézbesített, fellebbezéssel nem támadható jogerős ítélet szerint a perrel érintett mind a 176 autós ügyében a követelés teljes összegére nézve sikerrel járt.

2019.11.11.

További híreink