188

Klubinform

Közlekedési hírek Európából

Európa útjain

A koronavírus járvány miatt az érvényben lévő 408/2020 (VIII. 30) kormányrendelet értelmében lehetséges csak a Magyarország területére történő beutazás.

Magyar állampolgár és családtagja; Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult külföldi állampolgár és családtagja; Magyarországon 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító érvényes engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár; tartózkodási engedély átvételére jogosító vízummal rendelkező külföldi állampolgár beutazhat, azonban a belépést követően 10 napos karanténba kell vonulnia. Amennyiben 5 napon belül 48 óra különbséggel elvégzett két PCR tesztje negatív, a karantén megszűnik. Ezek egyike lehet a schengeni tagállamban készült PCR teszt is. A tesztek költségét a kérelmezőnek kell állnia. Az a személy, aki igazolja, hogy belépés előtt 6 hónapon belül átesett a koronavíruson, beléphet az országba.

Azok a személyek, akik nem léphetnek be területére, a rendőrségtől a megfelelő igazolások csatolásával kérhetnek belépési engedélyt, a törvényben meghatározott esetekben. A részletek megtalálhatók a Konzuli Szolgálat honlapján.

Naprakész információk az alábbi oldalakon érhetők el: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt https://koronavirus.gov.hu és https://konzuliszolgalat.kormany.hu/

További információ található az Európai Unió hivatalos oldalán, ahol interaktív térkép segítségével tájékozódhatunk a legfrissebb utazási szabályokról: https://reopen.europa.eu/hu/

Magyarországról történő kilépés

A külföldi országok a járványhelyzet alakulásának függvényében bármikor módosíthatnak a belépés szabályain, továbbá a közlekedési lehetőségek váratlanul módosulhatnak, kiszámíthatatlan helyzetekkel találkozhat az utazó, ezért kérjük, hogy aki csak teheti, jelenleg lehetőleg ne utazzon külföldre.

Ausztria

Minden beutazónak 10 napra kötelezően karanténba kell vonulnia, és legkorábban 5 nap után lehet negatív vírusteszt birtokában elhagyni a karantént, ha valaki belép Ausztriába A kivételeket megtekinthetik a Konzuli Szolgálat honlapján. Minden belépőnek kötelező regisztrálnia, ezért az alábbi linken angolul vagy németül ki kell tölteni az adatokat: https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=15dd7f9c98c24952828eb414c8884f1a&pn=Bfd027cf662624276a5ca9a9b970bcdf9

A határátlépéskor a regisztrációkor kapott QR kódot tartalmazó visszaigazolást kell elektronikusan vagy kinyomtatva bemutatni.

2021. 02. 10-től az ingázók esetében is bevezetik a kötelező Covid-19 tesztelést, valamint a regisztrációt (pre-travel clearance). Az ingázók (ide értve a munka vagy iskola miatt, valamint a családi okból, illetve élettárs látogatása céljából ingázókat is) a mindenkori belépés időpontját megelőző legfeljebb 7 napban készült negatív PCR vagy antigén teszt birtokában léphetnek be. Ilyen teszt hiányában a beutazástól számított 24 órán belül kötelesek a tesztet pótolni, mely időszak alatt azonban nem kell karanténba vonulniuk. A tesztek költségét a beutazók viselik. Az ingázóknak 7 naponta kell regisztrálniuk (a tesztjüket), illetve abban az esetben, ha a megadott adataikban változás történik. A regisztrációra 2021. 02.07-től van lehetőség.

Ausztriába korlátozásmentesen (teszt és karanténkötelezettség nélkül) a következő országokból lehet beutazni: Ausztrália, Dél-Korea, Finnország, Görögország, Izland, Norvégia, Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán.

Horvátország

Továbbra is határátlépési tilalom van érvényben az EU azon tagállamaiból érkezők számára, akik nem tartoznak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) besorolása szerinti „zöld” (járványügyi szempontból biztonságos) kategóriába. Jelenleg a magyar állampolgárok esetében a beutazás feltétele, hogy:

* a határátlépésekor 48 óránál nem régebbi (negatív) PCR SARS tesztet kell bemutatni; vagy
* a tesztelést, a teszt eredménye megérkezéséig izolációba vonulva, Horvátországban kell elvégeztetni.

Az esetleges kivételek megtekinthetők a Konzuli Szolgálat honlapján.

Szlovénia

A magyar állampolgárok számára a szlovén hatóságok 10 napos hatósági karantént rendelnek el, mely egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban, illetve a szlovén fél által elfogadott harmadik országbeli laboratóriumokban készített PCR-teszt, illetve az uniós vagy schengeni tagállamban készített, 24 óránál nem régebbi gyorsteszt negatív eredményének határon történő bemutatásával kiváltható. A karanténkötelezettség alá eső személyek a karantén lerövidítését a karanténba kerülésük után bármikor kezdeményezhetik mind egy negatív PCR mind egy negatív antigén gyorsteszt bemutatásával.

2021.február 5-étől kezdődően kötelező a határon át ingázó magyar állampolgároknak egy hét napnál nem régebbi uniós vagy schengeni tagállamban, illetve a szlovén fél által elfogadott harmadik országbeli laboratóriumokban készített PCR-teszt, illetve az uniós vagy schengeni tagállamban készített gyorsteszt negatív eredményének bemutatása.

Szlovákia

Belépni Magyarországról csak uniós országban, 72 óránál nem régebben kiállított, negatív, (angol, német, cseh, szlovák nyelvű) RT-PC teszttel lehet. Ennek hiányában regisztrálni kell legkésőbb a határon a http://korona.gov.sk/ehranica oldalon és házi, vagy intézményi karanténba kell vonulni, amíg nem rendelkezik negatív RT-PCR teszttel.

Szlovákián belül mozogni a kijárási tilalom alóli kivételek alapján, vagy az ország területén keresztül, szomszédos országba, közúton, megállás nélküli, 8 órán belül történő keresztülutazás (tranzitálás) esetén lehet. A szlovák szabályozás értelmében tehát a tranzitálás csak akkor tekinthető kivételnek, ha az országba történő belépés és kilépés is szárazföldi határszakaszon történik a fenti feltételek mellett.

Az üzleti célú út nem jelent kivételt a 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatási kötelezettség alól a szlovák oldalon. Az üzleti cél igazolásának a Magyarországra történő visszatéréskor, a magyar oldalon van jelentősége.

Románia

Magyarország jelenleg „kockázatmentes” besorolású, (nem része a „sárga zónának”), így a beutazóknak nem kell karanténba vonulniuk Romániában.

2020. január 19-től nem kell karanténba vonulniuk bármely országból beutazóknak, ha igazoltan megkapták a koronavírus elleni oltás második dózisát, és annak időpontjától eltelt legalább 10 nap.

Ukrajna

Magyarország jelenleg továbbra is piros besorolású ország, ahonnan a belépő személyt 14 napos karanténra kötelezik, és az érintettnek 24 órán belül PCR tesztet kell végeztetnie. Minden belépőnek a mobil telefonjára le kell töltenie a „maradj otthon” karanténkövető alkalmazást. A karanténból az érintett – amennyiben nem mutatja megbetegedés jeleit - negatív teszt eredménnyel szabadulhat. (A teszt költségét az érintettnek kell viselnie.) A karantén kötelezettség alól mentesül az a belépő személy, aki egy 48 órán belül külföldön készült, negatív teszt eredményt tud bemutatni. Ebben a vonatkozásban a teszt leadásának kell 48 órán belülinek lennie a belépés idejéhez képest, nem a teszteredménynek.

A Magyarországról beutazó személynek olyan COVID-19 betegség gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítással kell rendelkeznie, amelyet Ukrajnában bejegyzett biztosító cég állított ki, illetve olyan külföldi biztosító, aki rendelkezik ukrajnai képviselettel vagy szerződéses alapon ukrajnai partnerrel.