188

Játékszabály - Magyar Autóklub nyereményjáték 2019. május

JÁTÉKESZABÁLY

Magyar Autóklub Nyereményjáték – Női Futógála

 

 

A játék szervezője:

A Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék) a jelen Játékszabályban foglaltak alapján.

 

A játékban részt vevő személy:

A játékban részt vehet minden olyan személy, aki

- 2019. május 3. és 9. között megválaszolja a Magyar Autóklub hírlevelében és Facebook oldalán feltett kérdést a Facebook oldalon megjelölt poszt alatt kommentben, és

- megjelöli a választott futótávot is (2,5 km, 5 km és 10 km), és

- követi a Magyar Autóklub Facebook oldalát.

A játék időtartama alatt egy játékos csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

 

A játék időtartama:

A játék 2019. május 3-9. között.

 

Sorsolás: 2018. május 10.

 

A sorsolás helyszíne: A Magyar Autóklub hivatalos helyisége (1043 Budapest, Berda József u. 15.). A sorsolás a sorsolási bizottság előtt, zárt körben kerül megrendezésre, amely sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsoláson valamennyi – a részvételi feltételeknek megfelelő –, a játék időtartama alatt helyes megfejtést megadó és választott futótávot megnevező neve részt vesz. A sorsoláson összesen 10 db díj kerül kisorsolásra.

 

Nyeremények, nyertesek:

A sorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek kihúzásra:

10 db nevezés az ALDI Női Futógálára, amely 2019. május 19-én kerül megrendezésre a Népligetben. A választható futótávok 2,5 km, 5 km és 10 km.

 

A nyeremény pénzre nem váltható és más nyereményre nem cserélhető be.

A sorsolás nyerteseit a sorsolás időpontjától számított 3 napon belül értesítjük a Facebookon keresztül, ahol eljuttatjuk a nevezési csomag átvételével kapcsolatos információkat és válaszolunk a futógálával kapcsolatos bármilyen további kérdésre.

 

Személyes adatok kezelése:

A játékos a Játékban történő részvétel feltételeinek teljesítésével hozzájárulását adja a nevének, Facebook felhasználói oldalának Játékkal összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A Magyar Autóklub a Játékban résztvevők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásai szerint kezeli. A Magyar Autóklub az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzata útján közli, amely megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi ügyfélszolgálati pontján, illetve a www.autoklub.hu weboldal alábbi linkjén:

https://www.autoklub.hu/adatvedelem/

 

Vegyes rendelkezések:

A játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve közzétételre kerüljön a Magyar Autóklub honlapján és Facebook oldalán.

A játékhoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban a Magyar Autóklub a felelősségét kizárja.

A játékos a játékban való részvétellel a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt a Magyar Autóklub munkavállalói.

 

Budapest, 2019. április 23.

 

Magyar Autóklub