188

"Együtt az úton" Biztonságban Közlekedési kérdőív eredményei

Please scroll down for English version.


Együtt minden könnyebb

A Fékezd Magad Alapítvány számos kampánnyal igyekszik hatékonyabbá, biztonságosabbá és nem utolsó sorban békésebbé tenni a hazai közlekedést. A siker záloga, hogy megismerjük a forgalom szereplőit, valamint véleményüket és problémáikat, ezért 2021 őszén átfogó kérdőívet állítottunk össze számukra. 

Kiemelten fontos témáról lévén szó, több mint kétezren (n=2466) vállalkoztak kérdőívünk kitöltésére, s bizony nemcsak férfiak (71%), hanem a szebbik nem képviselői is (29%). Nem meglepő módon a fiatalabb, 17 és 24 év közötti korosztály (1,3%) kevésbé igyekszik véleményt formálni, inkább a középkorúak (25-40 év, 12,2%) és az idősebbek (41 évestől, 86,6%) ragadtak billentyűzetet. Az arányok arra engednek következtetni, hogy a forgalom tapasztaltabb, sokat látott tagjainak fontos igazán a gördülékeny, balesetmentes helyváltoztatás, a többiek csak „úsznak az árral” és/vagy alternatív mobilitási formák mellett törnek lándzsát. A válaszadók döntő többsége javarészt autót használ, de sokan vannak, akik gyakorta ülnek kerékpárra és/vagy tömegközlekedési eszközre, sőt a helyváltoztatás egyéb kellékei, így a rollerek, a mopedautók és a motorkerékpárok is jelen vannak a lakosság eszköztárában.

 

Köszönjük, jól megvagyunk

Bár az utakon néha úgy tűnhet, hogy nehezen férünk egymástól, valójában csak kevesen vannak, akiket nagyon frusztrál egy-egy járműfajta. A motorosok például egyáltalán nem (30,9%), vagy csak kicsit (43,3%) zavarják a megkérdezetteket, és az elektromos rolleresek, a gyalogosok, valamint a kerékpárosok jelenléte sem „irritálja” különösképpen a többi közlekedőt. Ellenben az önjelölt rendfenntartók, büntetőfékezők közutálatnak örvendenek, esetükben százból több mint nyolcvanan ikszelték be a „Nagyon zavar”-rubrikát (a továbbiakban: nz).

Hasonlóan ellenszenvesek a veszélyesen előzők (nz: 77,6%), a piroson áthajtók (nz: 75,3%), az elsőbbégadást elmulasztók (nz: 65,1%) és az irányjelzés nélkül sávot váltók, illetve kanyarodók (nz: 60,7%), a szlalomozókkal viszont elnézőbbek vagyunk(nz: 42,4%), ami talán érthető is, hiszen sokan tanyáznak indokolatlanul a belső (és a középső) sávban. Érdekesség, hogy a kicsiket megfélemlíteni igyekvő behemótok 61,4%-nál verik ki teljesen a biztosítékot, míg a megfelelő világítás hiánya 54,6%-nál vált ki azonos reakciót. Noha igen veszélyesek, a járdán, a hangtalanul suhanó mikromobilitási eszközök nem feltétlenül hozzák ki sodrukból embertársainkat, 57,9 százalék döntött a „Nagyon zavar” mellett, a többieket csak kevésbé (39%) vagy egyáltalán nem feszélyezi jelenlétük.

Szerencsére nem maradtak felelet nélkül kényesebb kérdéseink sem. Balesetveszélyes cselekedet elkövetését például 99,4 százalék hajlandó beismerni maga előtt, és közel 90 százalék nyilatkozott úgy, hogy kockázatos helyzetben kész lemondani a KRESZ biztosította elsőbbségről. A legtöbbek (64,6%) figyelmét a különféle környezeti hatások (pl. szürkület, erős napsütés, eső) vonják el, de jelentős azok száma is (24,5%), akik szerint a telefon jelenti a legfőbb veszélyforrást. Persze ez csak a jéghegy csúcsa, a szabadszavas mezőben egyéb összpontosítást nehezítő tényezőket is említenek a kampányban résztvevők. Ilyen például a navigációs rendszer, az utak melletti reklámok sokasága, no meg a menet közben bekapcsolt videolejátszó, és az agresszív vezetők sem könnyítik meg a sofőrök dolgát.

Abban – 0,8% kivételével – mindenki egyetért, hogy elfogadóbbnak és türelmesebbnek kéne lennünk egymással, az oktatás pedig lehetne jóval hatékonyabb, azaz már iskolás korban fontos lenne elsajátítani a közlekedéssel kapcsolatos tudásanyagot. Közel 90% úgy véli, hogy közlekedési kultúrával kapcsolatos dolgokat és konfliktuskezelést is érdemes lenne tanítani, mit több a „halmozottan visszaeső veszélyeztetők” kötelező pszichológiai képzése is elengedhetetlen. Sokan úgy gondolják, a szabálysértésekről készült esetleges felvételek nyilvánosságra hozatala, továbbá a jogosítvány nélkül autózók és a balesetet okozók szigorúbb büntetése komoly visszatartó erőt jelentene, s bizony nem ártana még nagyobb biztonságot szavatolni a gyalogosoknak. A vélemények itt-ott eltérőek, de a cél láthatóan mindenkinél ugyanaz: biztonságosan, hatékonyan, viták nélkül róni az utakat.

 

2022.01.31.
 


Everything is easier together - at the service of mobility participants

Results of the FMA - Fékezd Magad Alapítvány (Restrain Yourself Foundation) questionnaire

 

The FMA is working to make the Hungarian traffic safer, more efficient, and, last but not least, more peaceful with several campaign. The key to success is to get to know the participants and their opinions and problems, so in the fall of 2021 we compiled a comprehensive questionnaire for them.

Talking about a particularly important topic, more than two thousand people (2466 person) filled in our questionnaire, both men (71%), and women (29%). The results show that the younger generation, 17 to 24 years of age (1.3%) was less willing to deliver their opinion on this matter, it was rather the 25 to 40 age class (12,2%) and the 41 and older people (86,6%) who were more enthusiastic to share their thoughts.

The rates suggest that smooth and safe mobility is very important for the more experienced members of traffic, while others might just “swimm with the tide” and/or prefer using alternative forms of mobility. The vast majority of respondents are motorists, but there are many who often riding bicycles or uses the public transport, or other means of mobility such as scooters, mopeds and motorcycles.

Thanks, we're fine

While on the roads sometimes it might seem hard to get on well with each other, in reality there are only a few who gets very frustrated by certain types of vehicles. Motorcyclists, for example, don’t (30.9%) or just slightly (43.3%) annoys respondents, and the presence of electric scooters, pedestrians and cyclists doesn’t particularly irritate other road users either. On the other hand, self-appointed enforcers and people who makes a sudden, unjustified braking in front due to a traffic conflict are despised by all and they are found to be “Very Disturbing” (hereinafter: vd) by more than 80% of the respondents. Those who dangerously overtakes other vehicles (vd: 77.6%), crosses the red light (vd: 75.3%), doesn't give way (dv: 65,1%), and who fails to use their turn signals while changing lanes or turning (vd: 60,7%) are also considered obnoxious. On the other hand, people are more forgiving with drivers who are continuously changing lanes, only 42% of the respondents found them “Very Disturbing”, which is understandable considering how many motorists use improperly the fast lane. The survey also shows that 61,4% of the respondents finds frustrating bigger vehicles with intimidating driving styles, and 54,6% is annoyed by vehicles that are not using properly their lighting. The questionnaire touched the topic of the micromobility devices that are silently sweeping on the sidewalks too. 57,9% of the people who filled in the survey finds them “Very Disturbing”, 39% considers them slightly disturbing and the remaining respondents are not bothered by their presence.

Fortunately, our more delicate questions weren’t left without an answer either. For example, 99,4% is willing to admit, at least to themselves, committing acts that might lead to accidents. Nearly 90% claimed to be ready to yield even though they have the right-of-way in order to avoid dangerous situations. Regarding the distracting factors majority (64,6%) says that the various environmental effects (e.g.: dusk, strong sun shine, rain) diverts their attention, also numerous people answered that they find their phone the most distracting while driving. Of course, this is just the tip of the iceberg, and there are many other factors that makes it difficult to focus on the road as it was mentioned in the free-text field of the survey. Amongst others here were mentioned the navigation system, the plethora of roadside advertisements, the cars built in touch screen panel, and the aggressive drivers.

With the exception of 0.8%, everyone agrees that we should be more accepting and patient with each other. 79,9% thinks that education should be much more efficient in teaching students how to use and share the road safely. Nearly 90% of respondents believe that mobility culture and conflict management should also be taught, and some people say that it would be important to give more attention to the pedestrians safety in the curriculum. 54,5% thinks that recidivist traffic offenders should undergo psychological examinations and trainings. Also, many believe that the publication of possible records of traffic violations, as well as stricter penalties for unauthorized drivers and those who cause an accident, would be a serious deterrent.

Opinions vary here and there, but the goal seems to be the same for everyone: to drive safely, efficiently, and without conflicts.

 

31.01.2022.