188

A nyeremények kézbesítése, átvétele: Klub Kapitány mese- és rajzpályázat

„KRESZ-mesék Klub Kapitánnyal” meseíró és -rajzpályázat

A nyeremények kézbesítése, átvétele:

A pályázók kötelesek együttműködni a Magyar Autóklubbal a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Magyar Autóklubot semmilyen felelősség nem terheli.

A pénznyeremények kifizetésének feltétele a bankszámlaszám, ill. a személyi jövedelemadó elszámoláshoz szükséges adatok megadása, nyilatkozatok megtétele.

A nyeremények átvételéhez elengedhetetlenül szükséges a pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes pályázó a hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegye, és azt határidőben átadja a Magyar Autóklub részére.

A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a pályázónak valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása, a kifizetéshez szükséges konkrét bankszámla megnyitása).

A pályázó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.