188

Honosítás

Honosítás

A Magyar Közlönyben 2021. szeptember 8-án megjelent kormányrendelet szerint 2021. október 08-tól a Magyar Autóklub műszaki vizsgálóállomásain is kezdeményezhető a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott személygépkocsik és – 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó – tehergépkocsik honosítási eljárása, vagy – az ügyfél kérelmére – a honosítási eljárással egybekötött műszaki vizsgálata.

Jogszabályok szerint a jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott

 • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét (feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került), vagy nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt (vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát);
 • a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot (amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget);
 • a 2018. május 20-a után végzett műszaki vizsgálatok igazolására a „Műszaki vizsgálati bizonyítvány”-t;
 • a járműhöz, a gyártó által kiadott „Megfelelőségi nyilatkozat”-ot (amennyiben a jármű EK típusjóváhagyással rendelkezik).

A fenti dokumentumokon túlmenően – a már mindennapos időszakos műszaki vizsgálatok alkalmával is megkövetelt dokumentumoknak megfelelően – a jármű-honosítási eljárásokhoz be kell mutatni:

 • a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló dokumentumot (amennyiben a jármű tulajdonosa a külföldi járműokmányban nem szerepel);
 • cégkivonatot, aláírási címpéldányt (amennyiben a jármű tulajdonjogát jogi személy birtokolja);
 • meghatalmazást (amennyiben nem a jármű tulajdonosa, vagy az aláírásra jogosult az eljárás kezdeményezője).

Fentiek további értelmezése céljából tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy:

 • a honosítási eljárás jelentése az, hogy a külföldön megszerzett műszaki megfelelőség – a menteségekkel és/vagy korlátozásokkal egyetemlegesen – elfogadódik;
 • a honosítási eljárás helyett honosítási eljárással egybevont műszaki vizsgálatot abban az esetben célszerű kérelmezni, ha a külföldön megszerzett jármű műszaki érvényesség – a tervezett eljárás lefolytatásától számítva – hamarosan lejárna;
 • a fent nevezett dokumentumok, okmányok bemutatása eredetiben szükségeltetik, továbbá a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély nem helyettesíthető a kiállító hatóság által hitelesített másolatával;
 • a „Megfelelőségi nyilatkozat”-ot kivéve minden fent felsorolt dokumentumnak, okmánynak a közösségi jármű származási országa által kiadott dokumentumnak, okmánynak kell lennie (azaz, ha pl. a járművet Németországból hozzák be, akkor a járműnek németországi forgalmi engedélyekkel kell rendelkeznie és a műszaki vizsgálati bizonyítványnak is valamely németországi vizsgálóállomástól kell származnia);
 • Az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kiállított megfelelőségi nyilatkozat (pl. angolul: Certificat of Conformity, németül: Übereinstimmungsbescheinigung) bemutatása csak azokhoz a járművekhez szükségeltetik melyek EK típusjóváhagyással rendelkeznek. Az, hogy egy jármű rendelkezik-e EK típusjóváhagyással megállapítható a jármű adattáblájáról, illetve a harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyéből, mégpedig mind az adattáblán, mind a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély „K” mezőjében „e” betűvel kezdődő karakter sorozattal (pl. e1*2007/46*…….) van megjelenítve. Az adattáblának járműben történő konkrét helye nincs meghatározva (ez gyártmányon belül is típusfüggő), azonban elmondható, hogy általában a jármű azon részén található, amely részét (pl, ajtóoszlop, rugótámasz, stb.) a járműnek általában nem javítják, nem cserélik ki.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét!

Tekintve, hogy az Európai Unió tagországaiban alkalmazott eltérő járműokmányok, műszaki vizsgálati bizonyítványok, továbbá a járműgyártók által elkészített eltérő kialakítású Megfelelőségi nyilatkozatok miatt javasoljuk, hogy lehetőség szerint már a honosítási eljárásra történő időpont foglalás alkalmával mutassák be a rendelkezésre álló dokumentumokat ügyfélszolgálatunkon.

 

Személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálata (személytaxi, személyszállító-jármű)

A Magyar Közlönyben 2021. szeptember 8-án megjelent kormányrendelet szerint 2021. október 08-tól a Magyar Autóklub műszaki vizsgálóállomásain is kezdeményezhető a személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű (személytaxi továbbiakban: taxi, személyszállító-jármű továbbiakban: nemtaxi, vagy rövidítve NT) alkalmassági vizsgálatával egybekötött műszaki vizsgálata.

A személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző járművek vizsgáztatásához az alábbi dokumentumok bemutatására van szükségünk (a műszaki vizsgáztatáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokon túlmenően):

Taxi nem első alkalmasági vizsgálata:

 • Tevékenységi engedély,
 • Tevékenységi engedély kivonat,
 • Taxióra hitelesítési dokumentuma,
 • BKK előzetes igazolás (amennyiben a fővárosban (vagy a fővárosban is) kívánja végezni a szolgáltatást),
 • Info szalag a taxiórából (csak a vizsgáztatás helyszínén kell kinyomtatni a taxiórából).

NT-s jármű nem első alkalmasági vizsgálata:

 • Tevékenységi engedély (a Pest Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezett engedélyezési eljárás esetén a tevékenységi engedély helyett a kormányhivatal által kiállított kiegészítő nyilatkozat),
 • Tevékenységi engedély kivonat

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét!

 • A Magyar Autóklub műszaki vizsgálóállomásain mind a taxi, mind az NT alkalmassági vizsgálata, továbbá mind a taxi, mind az NT jelleg megszüntetése kizárólag műszaki vizsgálattal egybekötötten végezhető el.
 • A Magyar Autóklub műszaki vizsgálóállomásain mind a taxi, mind az NT alkalmasági vizsgálata abban esetben végezhető el csak, ha a fent nevezett dokumentumok hiánytalanul, érvényesen és eredetiben kerülnek bemutatásra.
 • Tekintettel arra, hogy mind a taxi, mind az NT járművek a jellegét tekintve elsősorban személyszállító szolgáltatásban használt járművek, ezért ezen járművek esetében követelmény mind a jármű belső, mind a jármű külső állapotának esztétikus, tiszta, ápolt, sértetlen megfelelősége, ezért ezek teljesülését vizsgabiztosaink fokozottan ellenőrzik és a tapasztaltakat a vizsgáztatási rendszerbe fényképfelvételekkel dokumentálnak.
 • A taxi jelleg megszüntetésére kiadott kormányhivatali „sétáló papír” hiányában is befogadásra kerül a jármű műszaki vizsgálatára vonatkozó kérelem, azonban a jármű vizsgálatát követően – de az okmányirodai ügyintézést megelőzően – a kormányhivatal ügyfélszolgálatát is fel kell keresni.
 • Tekintettel arra, hogy mind a taxi, mind az NT járművek első alkalmassági vizsgálatával egybekötött műszaki vizsgálatát a Magyar Autóklub nem mindegyik műszaki vizsgálóállomásán engedélyezett elvégezni, ezért javasolt az időpont foglalás alkalmával efelől tájékoztatást kérni állomásaink ügyfélszolgálatain.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a fővárosban is üzemeltetni kívánt Taxi járművek – Magyar Autóklubnál végzett – műszaki vizsgálataihoz elengedhetetlenül szükséges a Budapesti Közlekedési Központ (továbbiakban: BKK) által a járműre kiállított „Előzetes igazolás” nevű dokumentuma. A BKK tájékoztatása alapján az ezen dokumentum papír alapú változata a BKK Ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.) személyesen vehető át ügyfélfogadási időben, illetve ezen dokumentumot a vállalkozás törvényes képviselője e-mailben is megkérheti, melynek során a kérelmet – a gépjármű rendszámának és a vállalkozás nevének megadásával – a taxikozlekedes@bkk.hu e-mail címre kell elküldeni.

 

Oktató jármű minősítése

A Magyar Közlönyben 2021. szeptember 8-án megjelent kormányrendelet szerint 2021. október 08-tól a Magyar Autóklub műszaki vizsgálóállomásain is kezdeményezhető az oktató járművek minősítő vizsgálatával egybekötött műszaki vizsgálata.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy:

 • a Magyar Autóklub műszaki vizsgálóállomásain az oktató járművek minősítő vizsgálata kizárólag műszaki vizsgálattal egybekötötten végezhető el,
 • az oktató járművek első minősítése alkalmával kötelezően be kell mutatni az oktató jármű megváltoztatását igazoló szerelési nyilatkozatot eredetiben,
 • az oktató járművek műszaki vizsgálatával együttesen elvégzett oktató jármű minősítő vizsgálatok alkalmával – a járművek műszaki kialakításaihoz kapcsolódóan – az irányadó jogszabályok a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, illetve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet,
 • az oktató járművek a jellegét tekintve elsősorban személyek vezetéstechnikai oktatására átalakított és az oktatásban, vizsgáztatásban használt járművek, ezért ezen járművek esetében követelmény mind a jármű belső, mind a jármű külső állapotának esztétikus, tiszta, ápolt, sértetlen megfelelősége, ezért ezek teljesülését vizsgabiztosaink fokozottan ellenőrzik és a tapasztaltakat a vizsgáztatási rendszerbe fényképfelvételekkel dokumentálnak,
 • az oktató járművek első minősítő vizsgálatával egybekötött műszaki vizsgálatát a Magyar Autóklub nem mindegyik műszaki vizsgálóállomásán engedélyezett elvégezni, valamint az oktató járművek minősítő vizsgálatával egybekötött időszakos műszaki vizsgálatához – a szerelési nyilatkozaton túlmenően – egyéb okmányok, dokumentumok (pl. oktató személy oktatói igazolványa, stb.) bemutatása is szükséges, ezért javasolt az időpont foglalás alkalmával efelől tájékoztatást kérni állomásaink ügyfélszolgálatain.