188

EZ AZ ÉN UTCÁM Rajz-, fotó- és videópályázat

Kedves Pályázók! 

A beérkezett pályaművek értékelése lezajlott, a zsűri egyhangú döntése alapján kiválasztásra kerültek a díjazott pályaművek! 

A pályázat eredményhirdetés a www.autoklub.hu/ezazenutcam/eredmenyhirdetes linkre kattintva érhető el.

Szívből gratulálunk a nyerteseknek! 

 

2020.12.01.

 


EZ AZ ÉN UTCÁM

Rajz-, fotó- és videópályázat

 

A Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) az FIA, azaz a Federation Internationale de l'Automobile (Concorde tér, Párizs, Franciaország) támogatásával országos rajz-, fotó és videópályázatot hirdet 6-18 éves gyerekek számára EZ AZ ÉN UTCÁM címmel.

 

És a Te jövőd? A Te véleményed: a Te utcád!

 

A pályázat témája: közlekedésbiztonság a gyerekek szemszögéből

Fontosnak tartod a közlekedésbiztonság javítását? Úgy érzed, hogy jogod van a biztonságos közlekedéshez?

Akkor itt a lehetőség, hogy kiállj egy fontos ügy mellett, ugyanis rajzokat, fotókat és videókat várunk az EZ AZ ÉN UTCÁM című pályázatunkhoz!

 

 

Készíts egy rajzot, fotót vagy videót egy számodra veszélyes helyzetről a közúti közlekedésben, az alábbi témák valamelyikében:

 • - Biztonságos közlekedés a lakóhelyemen és az iskolám környékén.
 • - Hogyan lehetne a baleseteket megelőzni?
 • - Miért fontos (számodra) a biztonságos közlekedés?

 

Célunk, hogy olyan rajzok, képek és videók szülessenek, amelyeken keresztül a gyerekek felismerik a veszélyes közlekedési szituációkat, és megtanulják a biztonságos közlekedés alapjait, ezáltal csökkenjen a közlekedési balesetek száma körükben.

A Magyar Autóklub ezzel a felhívással az ENSZ által kezdeményezett „This is My Street” elnevezésű nemzetközi közlekedésbiztonsági kampányhoz kíván csatlakozni (https://www.mystreet.org/). A projekt fő célja a döntéshozók figyelmének felhívása a gyermekek közúti közlekedésbiztonságának javítására.

 


 

A pályázat részletei:

Szívügyünk a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési balesetek visszaszorítása, főként a gyermekek körében. A megrajzolt, lefotózott vagy levideózott történeteken keresztül szeretnénk bemutatni a mindennapi közlekedés szabályait és veszélyeit a gyerekek szemszögéből.

 

A pályázat fő üzenetei:
(A pályaművek elkészítése során érdemes felhasználni az alábbi szlogeneket!
Itt tudjátok letölteni: https://autoklub.hu/szlogenek/)

 • - Az én utcám, az én jövőm!
 • - Jogom van a biztonságos közlekedéshez!
 • - Jogom van biztonságosan eljutni a suliba!
 • - Jogom van a világot biztonságban felfedezni!
 • - Jogom van felnőni!
 • - Jogom van elmondani a véleményem a saját biztonságomat érintő kérdésekben!

 

A pályázat technikai követelményei:

Rajz:

 • - A pályamunkák szabadon választható technikával készülhetnek (pl. ceruzarajz, festés, számítógépes grafika stb.).
 • - Maximum 1 oldalon, A4-es méretben.
 • - Szövegbuborékok alkalmazása esetén a szövegnek – akár kézzel, akár géppel írt – jól olvashatónak kell lennie.

Fotó:

 • - Az elkészült képet .jpg, .jpeg vagy .png formátumban fogadjuk el.

Videó:

 • - A videót max. 3 perc terjedelemben, .mp4, .mov, .mpg, .avi vagy .mpeg formátumban fogadjuk el.
 • - Kérjük, hogy a videó hangja jól hallható legyen, egyéb esetben javasolt feliratozni a videót.

 

Nevezési feltételek:

A pályázaton minden olyan 6-18 év közötti személy részt vehet, aki érez magában kellő kreativitást és az előírt módon pályázik.

Egy pályázó egy kategóriában (rajz, fotó, videó) legfeljebb 1 pályaművet nyújthat be, a három kategóriában összesen legfeljebb 3 pályaművet.

Kizárólag olyan pályaművet fogadunk el, mellyel más pályázaton nem indult az alkotó.

A pályázó a pályamunka elküldésével, és az alábbi adatai megadásával nevezhet: név, életkor, lakcím, e-mail cím, pályaművének címe.

A pályamunka elküldésével elfogadásra kerülnek a szerzői jogokra vonatkozó feltételek. 

A pályázatot a cselekvőképtelen kiskorú nevében kizárólag a kiskorú feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult személy nyújthatja be, ellenkező esetben a nevezést érvénytelennek tekintjük és az adatokat haladéktalanul töröljük.

 

Szerzői jogok:       

A pályázaton a pályaművek benyújtásával a pályázó kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a Magyar Autóklub részére, hogy a pályázaton benyújtott pályaművet – azok díjazásától függetlenül – a Magyar Autóklub bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja.

A pályázó a szerzői jogokkal kapcsolatban a Magyar Autóklubtól jövedelemben nem részesül. A felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben kiterjed.

A pályázó a pályamű benyújtásával garantálja, hogy a beküldött alkotás felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik. Ebből eredő esetleges vitákban a kiíró (Magyar Autóklub) nem érintett, felelősséget nem vállal, a viták teljes következményeit a pályázó viseli.

 

Pályázat benyújtása:

A pályázati anyagokat e-mailben az ezazenutcam@autoklub.hu e-mail címre várjuk, vagy postai úton a következő címre: Magyar Autóklub, 1325 Budapest, Pf. 292.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a nem elektronikus formában készült pályaműveket eredetiben is juttassák el részünkre postai úton a következő címre: Magyar Autóklub, 1325 Budapest, Pf. 292.

Az e-mail tárgy mezőjében, és a postán megküldött pályázat borítékján feltétlenül szerepeljen a pályázat neve: EZ AZ ÉN UTCÁM!

 

A pályaművek beérkezési határideje: 2020.10.31.

 

Értékelés és díjazás:

Az elkészült alkotásokat 3 tagú zsűri értékeli. A bírálatnál a saját fantáziavilág és a találékonyság élvez elsőbbséget. A beküldött rajzok, fotók és videók külön lesznek értékelve, vagyis mindhárom kategóriában és korcsoportban külön nyertes kerül kiválasztásra, így összesen 27 pályamű kerül díjazásra! 

 

 

6-10 éves kor között

11-14 éves kor között

15-18 éves kor között

1. helyezett

Lego ajándékutalvány
30.000 Ft értékben

E-book olvasó

E-book olvasó

2. helyezett

Lego ajándékutalvány
20.000 Ft értékben

Skullcandy bluetooth fülhallgató

Skullcandy bluetooth fülhallgató

3. helyezett

Lego ajándékutalvány
10.000 Ft értékben

JBL bluetooth hangszóró

JBL bluetooth hangszóró

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Magyar Autóklub és a pályázó kötelesek együttműködni.

A Magyar Autóklub vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Magyar Autóklub nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A pályázat eredményhirdetésére a https://www.autoklub.hu/ezazenutcam oldalon kerül sor. 

 

Eredményhirdetés: 2020.12.01.

 

A díjazott alkotások a Magyar Autóklub weboldalán, és közösségi média felületein is közzétételre kerülnek.

 

A nyeremények kézbesítése, átvétele:

A nyertesekkel a kapcsolatot a Magyar Autóklub munkatársai veszik fel az általuk megadott elérhetőségeken, amely során pontosítják a nyeremény átvételének részleteit.

A pályázók kötelesek együttműködni a Magyar Autóklubbal a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek a Magyar Autóklub felhívását követő 30 napon belül sem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Magyar Autóklubot semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények átvételéhez elengedhetetlenül szükséges a pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

A pályázó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.

 

Személyes adatok kezelése:

A pályázó pályamű benyújtásával hozzájárulását adja az annak során megadott, illetve esetleges díjazása esetén a nyeremény átvételéhez szükséges adatainak a pályázattal összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A Magyar Autóklub a pályázók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásai szerint kezeli. A Magyar Autóklub az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzata útján közli, amely megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi ügyfélszolgálati pontján, illetve a www.autoklub.hu weboldal alábbi linkjén:

https://www.autoklub.hu/adatvedelem/ 

 

Vegyes rendelkezések:

A pályázó pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve és a pályázata a nyereményével együtt közzétételre kerüljön a Magyar Autóklub honlapján és közösségi média felületein.

A pályázathoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban a Magyar Autóklub a felelősségét kizárja.

A pályázó a pályamű benyújtásával a jelen pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

 

Budapest, 2020. október 1.