188

Nyereményjáték – A kérdőív kitöltésével most ózonos utastér fertőtlenítést nyerhet!

JÁTÉKSZABÁLY

Nyereményjáték – Kérdőív a Covid-19 személyes mobilitásra gyakorolt hatásáról

 

A kérdőív itt érhető el:https://online-kerdoiv.com/index/v/h/covid19mobilitas

A játék szervezője:

A Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék) a jelen Játékszabályban foglaltak alapján.

 

A játékban részt vevő személy:

A játékban részt vehet minden olyan személy, aki

  • - 2020. október 21. és november 30. között kitölti a közzétett online kérdőívet, és a kitöltés során megadja nevét és e-mail címét.
  • - A kérdőív a Magyar Autóklub Facebook, Instagram oldalán, továbbá a weboldalán (www.autoklub.hu) kerül elhelyezésre.

 

A játék időtartama alatt egy játékos csak egy kérdőívet tölthet ki, és így csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

 

A játék időtartama:

2020. október 21-től 2020. november 30. 24:00 óráig.

 

Sorsolás: 2020. december 7. 14:00

 

A sorsolás helyszíne: A Magyar Autóklub hivatalos helyisége (1043 Budapest, Berda József u. 15.). A sorsolás a sorsolási bizottság előtt, zárt körben kerül megrendezésre, amely sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsoláson valamennyi – a részvételi feltételeknek megfelelő –, a játék időtartama alatt kérdőívet kitöltő neve részt vesz. A sorsoláson összesen 3 db díj kerül kisorsolásra.

 

Nyeremények, nyertesek:

A sorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek kihúzásra:

3 db ózonos utastér fertőtlenítés, mely egy 40-60 perces tisztítást tartalmaz, amely során a vírusok, baktériumok és gombák az egész utastér belsejében elpusztulnak.

 

A nyeremény pénzre nem váltható és más nyereményre nem cserélhető be.

A sorsolás nyerteseit a sorsolás időpontjától számított 3 napon belül értesítjük a megadott elérhetőségükön keresztül, ahol eljuttatjuk a díj átvételével kapcsolatos információkat. A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek a Magyar Autóklub felhívását követő 30 napon belül sem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Magyar Autóklubot semmilyen felelősség nem terheli.

 

Személyes adatok kezelése:

A játékos a Játékban történő részvétel feltételeinek teljesítésével hozzájárulását adja a nevének és e-mail címének, valamint amennyiben nyertese lesz a játéknak, a nyeremény eljuttatásához megadott elérhetőségének Játékkal összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A Magyar Autóklub a Játékban résztvevők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásai szerint kezeli. A Magyar Autóklub az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzata útján közli, amely megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi ügyfélszolgálati pontján, illetve a www.autoklub.hu weboldal alábbi linkjén: https://www.autoklub.hu/adatvedelem/

 

Vegyes rendelkezések:

A játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve közzétételre kerüljön a Magyar Autóklub honlapján és Facebook oldalán.

A játékhoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban a Magyar Autóklub a felelősségét kizárja.

A játékos a játékban való részvétellel a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt a Magyar Autóklub munkavállalói.

 

Budapest, 2020. október 20.

 

Magyar Autóklub