188

Közlekedési Kérdőív

„Együtt az úton” Biztonságban Közlekedési kérdőív

Manapság egyre többen vagyunk az utakon, akik akár gyalogosan, akár valamilyen eszközzel együtt közlekedünk. A közlekedés során nem az a fontos, hogy azt milyen közlekedési eszközzel tesszük, hanem a közlekedésben résztvevők magatartása, egymáshoz való viszonya.

Az „Együtt az úton” Biztonságban projekt célja, hogy felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy a közlekedési eszközöket mintegy körforgásban használjuk. Van, hogy autózunk, máskor pedig kerékpárra ülünk vagy gyalogosan indulunk útnak. A különböző közlekedési eszközök sajátosságaiból adódóan érdekellentétek, feszültségek alakulhatnak ki, melyek hétköznapi normákon túllépő magatartási formákat generálhatnak. Jellemző az utakon a türelmetlenség és más közlekedőkkel szemben tanúsított negatív magatartás és a tolerancia hiánya.

Célunk, hogy közlekedők nézőpontján változtatva egy békésen és közösen, biztonságban közlekedő közösséget alakítsunk ki.

 

És Ön, hogyan közlekedik?

Töltse ki kérdőívünket 2021. október 1. és 2021. november 20. között,
és nyerje meg az értékes nyeremények egyikét! 

A nyereményjáték Játékszabályzata itt érhető el.

 


 

JÁTÉKSZABÁLY

Nyereményjáték – „Együtt az úton” Biztonságban - Közlekedési Kérdőív

 

A játék szervezője:

A Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) a Fékezd Magad Alapítvány megbízásából (1043 Budapest, Berda József u. 15.) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék) a jelen Játékszabályban foglaltak alapján.

A játékban részt vevő személy:

A játékban részt vehet minden olyan személy, aki

  • 2021. október 1. és november 19. között kitölti a Magyar Autóklub csatornáin (Magyar Autóklub Facebook, Instagram oldalán, www.autoklub.hu weboldalán) közzétett online kérdőívet és
  • a kitöltés során jelentkezik a játékra, és megadja a nevét és az e-mail címét.

A játék időtartama alatt egy játékos csak egy kérdőívet tölthet ki, és így csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

A játék időtartama:

2021. október 1. 0:00 óra. - 2021. november 19. 24:00 óra

Sorsolás: 2021. november 29.

A sorsolás helyszíne: A Magyar Autóklub hivatalos helyisége (1043 Budapest, Berda József u. 15.). A sorsolás a sorsolási bizottság előtt, zárt körben kerül megrendezésre, amely sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsoláson valamennyi – a részvételi feltételeknek megfelelő –, a játék időtartama alatt a kérdőívet kitöltő neve részt vesz. A sorsoláson összesen 3 db díj kerül kisorsolásra.

Nyeremények, nyertesek:

A sorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek kihúzásra:

  • - 1 db ROCKRIDER kerékpár
  • - 1 db OXELO roller
  • - 1 db BTWIN gyerek futóbringa

A nyeremények pénzre nem válthatók és más nyereményre nem cserélhetők be.

A sorsolás nyerteseit a Magyar Autóklub a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül értesíti a kérdőívben megadott e-mail címen keresztül, amely során pontosításra kerülnek a nyeremény átvételének részletei.

A nyertesekkel a kapcsolatot a Magyar Autóklub munkatársai veszik fel az általuk megadott elérhetőségeken. A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek a felhívást követő 30 napon belül sem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Játék szervezőit semmilyen felelősség nem terheli.

A sorsoláson a Magyar Autóklub 3 pótnyertest sorsol ki. Amennyiben a Magyar Autóklub a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a helyébe lépő pótnyertes nem veszi át, a Magyar Autóklub nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni. Ebben az esetben a Magyar Autóklub a nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni.

Személyes adatok kezelése:

A játékos a Játékban történő részvétel feltételeinek teljesítésével hozzájárulását adja a nevének és e-mail címének, valamint amennyiben nyertese lesz a játéknak, a nyeremény eljuttatásához megadott elérhetőségének Játékkal összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A Magyar Autóklub a Játékban résztvevők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásai szerint kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi ügyfélszolgálati pontján, illetve a www.autoklub.hu weboldal alábbi linkjén: https://www.autoklub.hu/adatvedelem/

 Vegyes rendelkezések:

A játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve közzétételre kerüljön a Magyar Autóklub honlapján és Facebook oldalán.

A játékhoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban a Magyar Autóklub a felelősségét kizárja.

A játékos a játékban való részvétellel a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt a Magyar Autóklub és a Fékezd Magad Alapítvány munkavállalói.

 

Budapest, 2021. szeptember 17.

 

Magyar Autóklub

a Fékezd Magad Alapítvány megbízásából