188

Klub

Társadalmi szervezet

Dr. Hatala József

Elnök

Országos Küldöttgyűlés

Az Országos Küldöttgyűlés a Klub legfelsőbb döntéshozó szerve. Az Országos Küldöttgyűlésen szavazati joggal a regionális küldöttgyűlésen megválasztott országos küldöttek és az Országos Elnökség tagjai rendelkeznek.

Tagok

73 fő

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a Klub legfőbb ellenőrző szerve. Rendszeresen és időszakonként is ellenőrzi, elemezi és értékeli a Klub belső szabályzatainak az önkormányzati, a költségvetési és a pénzügyi tevékenységekre vonatkozó előírásai érvényesülését. Az ellenőrzések során kért iratokat és adatokat mindenki köteles a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátani.

Elnök: Barta András

Tagok

 • Seres Antal
 • Tordai György

Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság elbírálja azokat a fellebbezéseket, amelyeket a regionális szervek tagsági ügyeiben, továbbá bármely szinten etikai, fegyelmi elmarasztalásként, avagy az összeférhetetlenség megállapítása körében hoztak. Az etikai szabályzat tervezetét az Országos Elnökség hagyja jóvá.

Elnök: Gyulainé Dr. Tóth Zsuzsa

Tagok

 • Dr. Deméndi Zsuzsa
 • Kiss Albertné

Országos Elnökség

Az Országos Elnökség a Klub általános ügyintéző és képviseleti szerve. A Klub eredményes kormányzása érdekében gyakorolja a Küldöttgyűlésének fenn nem tartott hatásköröket. Az Országos Elnökség különösen: megállapítja az összeférhetetlenség eseteit, differenciált tagdíj-, illetőleg szolgáltatási rendet határoz meg, felülvizsgál regionális szintű döntéseket, összehangolja a regionális szervezetek tevékenységét és gondoskodik az Alapszabály 2. §-ában foglalt alapelvek érvényesítéséről.

Elnök: Dr. Hatala József

Alelnök- Társelnök: Dr. Kovács Zoltán

Alelnök:

 • Kenderesy János
 • Dr. Varga József

Tagok

 • Dr. Andics László
 • Dr. Bessenyei Gábor
 • Kiss Ambrus
 • Bíró Márk
 • Dr. Faludi János
 • Dr. Farkas Károly
 • Kárpáti Ferenc
 • Koltai Ottó
 • Sz. Koncz István
 • Lehmann István
 • Mészáros Ferenc
 • Nagy Gergely
 • Szaszala László
 • Székely András

Gazdasági Bizottság

Elnök: Dr. Hatala József

Tagok

5 fő

Klubtanács

A Klubtanács az Országos Elnökség állandó tanácsadó testülete, mely ajánlásait felkérésre, állásfoglalásként fogalmazza meg.

Elnök: Dr. Horváth Ferenc

Tagok

4 fő

Közgazdasági és Költségvetési Bizottság

Elnök: Székely András

Tagok

3 fő

Szakági ellenőrző bizottságok

Assistance, Call Center és Travel Ellenőrző Bizottság

Elnök: Dr. Varga József

Tagok

4 fő

Elnök: Kárpáti Ferenc

Tagok

5 fő

Szakmai bizottságok

Autósélet Szerkesztőbizottság

Elnök: Mészáros Ferenc

Jogi és Érdekvédelmi Bizottság (JÉB)

Elnök: Dr. Kovács Kázmér

Közlekedésbiztonsági és Ifjúsági Bizottság

Elnök: Dr. Bessenyei Gábor

Közlekedésszervezési és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Kenderesy János

Oldtimer Szekció

Elnök: Dr. Berniczei-Roÿkó Ádám

Stratégiai Bizottság

Elnök: Dr. Varga József

Szent Kristóf Emlékérem bíráló Bizottság

Elnök: Dr. Bessenyei Gábor

Regionális küldöttgyűlések

A küldöttgyűlés a regionális szervezet legfőbb döntéshozó szerve, amelyen szavazati joggal a tagok által közvetlenül, a Választási Rendben meghatározott módon megválasztott küldöttek és az elnökség tagjai rendelkeznek.

Közép-Magyarországi Regionális Szervezet Küldöttgyűlése - 50 fő

Észak-Magyarországi Regionális Szervezet Küldöttgyűlése - 10 fő

Észak-Alföldi Regionális Szervezet Küldöttgyűlése - 10 fő

Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezet Küldöttgyűlése - 19 fő

Közép-Dunántúli Regionális Szervezet Küldöttgyűlése - 16 fő

Dél-Alföldi Regionális Szervezet Küldöttgyűlése - 14 fő

Dél-Dunántúli Regionális Szervezet Küldöttgyűlése - 10 fő

Regionális Elnökségek

A regionális elnökség tisztségviselői: elnök, alelnök, tagok. A regionális elnökség létszáma 5-11 fő között alakul, azzal, hogy az elnökség tagjainak száma a küldöttekét nem haladhatja meg.

Számvizsgáló bizottságok

A bizottság rendszeresen és esetenként vizsgálja a regionális szervezet önkormányzati gazdálkodását, továbbá a Klub belső szabályzatai és a regionális szervezet ügyrendje előírásainak érvényesülését.

Közép-Magyarországi Regionális Szervezet Számvizsgáló Bizottsága - 3 fő

Észak-Magyarországi Regionális Szervezet Számvizsgáló Bizottsága - 3 fő

Észak-Alföldi Regionális Szervezet Számvizsgáló Bizottsága - 3 fő

Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezet Számvizsgáló Bizottsága - 3 fő

Közép-Dunántúli Regionális Szervezet Számvizsgáló Bizottsága - 3 fő

Dél-Alföldi Regionális Szervezet Számvizsgáló Bizottsága - 3 fő

Dél-Dunántúli Regionális Szervezet Számvizsgáló Bizottsága - 3 fő

Operatív szervezet

Nagy Tibor

Gazdasági főtitkárhelyettes

Milovukovics Györgyi

Főtitkár

Sipka Gábor

Főtitkárhelyettes