Üdvözöljük honlapunkon !

Bejelentkezés

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

 

Autósélet

 

 


 

          
 

Online fizetési tájékoztató

Facebook

Címlap

Jogi mozaik KRESZ

A megállás szabályai

Az Autósélet 2018. április-májusi számában a megállással kapcsolatos szabályokat igyekeztünk összefoglalni, azonban a  helykorlátok miatt csak a legfontosabb szabályokra szorítkozott az összeállítás, így a kivételek részletezésétől eltekintettünk. Ígéretünknek eleget téve az alábbiakban a kiegészített cikket tesszük közzé, mely már mindenre kiterjedően mutatja be a megállás szabályait.
Megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.
KRESZ 40. § (1) Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a (2)–(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.

(2) Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén - ha közúti jelzésből más nem következik - akkor szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad.
(3) Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel [18. § (1) bek. j) pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármű is megállhat.
Lakott területen kívül járművel – a lehetőséghez képest – az úttesten kívül kell megállni.
A megállási tilalmak mellett a kapcsolódó fix összegű szabálysértési bírságokat (helyszíni bírság/szabálysértési pénzbírság) tényállásonként jelezzük.

Megállni tilos, ahol a megállást vagy várakozást tábla tiltja. A megállási tilalmat jelző táblát az úttest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.
Továbbá tilos a megállás:

 • ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza (15.000.- /30.000.- Ft);
 • ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad (10.000.- /20.000.- Ft);
 • be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti (20.000.- /40.000.- Ft);
 • körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésből más nem következik; az útkereszteződésben az úttorkolattal vagy útelágazással szemben megálló járműre – ha ez a többi jármű bekanyarodását nem akadályozza – a tilalom nem vonatkozik (15.000.- /30.000.- Ft);
 • kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül (25.000.- /50.000.- Ft);
 • hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál (15.000.-/30.000.- Ft);
 • vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti, illetőleg villamos pályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű, illetőleg a villamos közlekedését ne akadályozza (10.000.-/20.000.- Ft);
 • más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetőleg taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve, ha útburkolati jelből más következik (10.000.- /20.000.- Ft);
 • autóbuszöbölben, (10.000.- /20.000.- Ft);

kivéve:  - a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost
             - az utasok ki - és beszállásának idejére a személytaxit,
                betegszállító gépjárművet, az iskolabuszt és a gyermekeket
                szállító autóbuszt
              - a 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló
                járművet

 • villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen (15.000.- /30.000.- Ft);
 • 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán (20.000.-/40.000.- Ft);
 • kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton (20.000.- /40.000.- Ft);
 • különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett területen (15.000.- /30.000.- Ft);
 • autóbusz forgalmi sávban, itt kivétel az autóbusz, a taxi és betegszállító, továbbá a kommunális szemétszállító autó (10.000.- /20.000.- Ft).

A forgalmi okból szükséges megállásra, valamint arra az esetre, ha e rendelkezések a jármű műszaki hibája miatt nem tarthatók meg, a fenti tilalmi, korlátozó szabályok nem vonatkoznak. A jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

A járdán — részben vagy teljes terjedelemben — csak az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén szabad megállni, azaz, ha:

 • azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi (10.000.- /20.000.- Ft),
 • a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el (10.000.-/20.000.- Ft),
 • a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad (15.000.- /30.000.- Ft), és
 • a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg (10.000.- /20.000.- Ft).

A járdán a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár az említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.
További tilalmak és szankciók

 • Autópálya és autóút úttestén és leálló sávon történő megállás esetén – bizonyos kivételektől eltekintve – a helyszíni bírság 20.000.- Ft, míg a szabálysértési pénzbírság összege 40. 000.- Ft.
 • Ahogy fentebb idéztük, megállni az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. E rendelkezés megsértőjével szemben 10.000.- Ft helyszíni bírság, illetve 20.000.- Ft szabálysértési pénzbírság szabható ki.
 • Ha egyirányú forgalmú úton nem az előírtak szerint álltunk meg – vagyis az úttest bal szélén úgy, hogy az úttest jobb széléig mérve 5,5 m szélességű hely maradt –, 10.000.- Ft, illetve 20.000.- Ft összegű bírságra számíthatunk.
 • Megállási tilalmat jelző tábla hatálya alatti megállás esetén a bírság mértéke 10.000.-/20.000.- Ft.

Fenti szabályok betartása nem csak baleset megelőzési szempontból rendkívül fontos, hanem a már jelzett közigazgatási bírságok miatt is, melyek esetén jó tudni, hogy az objektív felelősség szabálya érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a bírságot, amennyiben ismertté válik az elkövető járművezető személye, vele szemben szabják ki, általános szabályként azonban az üzemben tartó lesz fizetésre kötelezve.
A bírságot kiszabó első fokú határozat ellen fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
A fellebbezési eljárás lefolytatásáért illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Ennek összege - a bírság összegének függvényében - 5.000 forinttól 12.000 forintig terjedhet.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyított tényállás esetén a kimentés esélye csekély.
Szükség esetén a https://kozigbirsag.police.hu/Fine/Index oldalon a határozaton szereplő iratazonosítóval be lehet tekinteni az iratokba és így a konkrét ügy is nyomon követhető, a készült és bizonyítékként használt fotók megtekinthetőek.
A büntetés mértéke vonatkozásában pedig az eljáró hatóságnak mérlegelési lehetősége, méltányosság gyakorlására módja nincs. Amennyiben a szabályszegést elkövettük a kifizetés megkönnyítése érdekében részletfizetési kérelem előterjesztésére van lehetőségünk.