Üdvözöljük honlapunkon !

Bejelentkezés

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

 

Autósélet

 

 


 

          
 

Online fizetési tájékoztató

Facebook

Címlap | Közlekedésbiztonság | Hírek, információk

Közlekedésbiztonság - hírek, információk

Közúti baleseti statisztika 2018/2017.
A MAK az érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységén túl szeretné megóvni tagjait a közlekedési balesetktől is. Ezt a törekvésünket szolgálja, hogy minden hónap 10.-én közzé tesszük az elmúlt időszak közúti baleseti statisztikáját régiós bontásban. Reményeink szerint a citált adatok tanulmányozása óvatosságra inti kedves olvasóinkat is. A statiszikai adatokat itt érheti el.
Közlekedésbiztonsági diákoktatás
A Magyar Autóklub Közlekedésbiztonsági Szakága az idei tanévben is kiemelt fontossággal kezeli az iskolás korosztály képzését, és tart magas színvonalon diákok részére létrehozott, tanórán kívüli közlekedésbiztonsági diákoktatást.
Helyszín: Magyar Autóklb Közlekedésbiztonsági és Oktatási Park (1043 Budapest, Berda József utca 15.) ahol szakképzett oktatóink Újpesti Általános Iskolák részére DÍJMENTESEN tartanak:
 • elméleti oktatást a gyalogos- és kerékpáros közlekedésre vonatkozó KRESZ szabályokról, változásokról,
 • gyakorlati képzést, ahol a gyerekek a valós életnek megfelelően, a gyakorlatban előforduló vészhelyzetekkel ismerkedhetnek meg.
 • „Ki a mester két keréken?” program – elnevezéssel ügyességi kerékpáros „rutinpályát” alakítunk ki, ahol a KRESZ szabályainak betartása, alkalmazása, gyakorlása történik forgalmi helyzetekkel, hatékony gyakorlatokkal.
 • „Fékezd magad!” program – egy speciálisan átalakított járműben adott jelre fékezi le a gyermek az oktató által vezetett járművet. A jármű féktávolság határára szivacsbábut helyezünk el, amit a diák által fékezett autó – nagy eséllyel -  el fog gázolni. Így szemléltetve, ha féktávolságon belül a közeledő jármű elé lép, esélye nem marad a baleset elkerülésére.
 • „Távolságbecslés” a „Fékezd magad!” program részét képezi. Az útfelületre fékvonalat rajzolunk. Adott jelre erőteljes nekifutásból kell a sebességüket a vonalon megállítani.
Képzéseink időtartama 2,5-3 óra, naponta max. 50 fős csoportokat fogadunk, a korosztály az általános iskolák 4-5-6-7-8. osztályos tanulói. Az oktatás személyi, tárgyi és technikai feltételeit 2018/2019-as tanévben is a Magyar Autóklub biztosítja.
VÁRJUK SZÍVES JELENTKEZÉSÜKET!
Mészáros Gabriella
Magyar Autóklub
Közlekedésbiztonsági Szakág
oktatásszervező
Tel: +(36) 1/345-1637
Mobil: 06-20-280-7264
Fax: +(36) 1/389-0630
E-mail: kozlekedesbiztonsag@autoklub.hu
Honlap: www.autoklub.hu
EDWARD program
Ments életet, Lassíts

A Magyar Autóklub évek óta kiemelkedő feladatának tekinti a közlekedésbiztonság javítását célzó tevékenységek fejlesztését. Ennek egyik kiemelkedő pillére a balesetek megelőzését célzó programok, mely a tudatos, a közlekedési szabályokat tiszteletben tartó, és betartó ember eszményére alapoz, aki a járművezetési magatartásán keresztül az egész társadalom szemléletére befolyással van.

Ennek okán a Magyar Autóklub csatlakozott a 4. ENSZ Globális Közlekedésbiztonsági Hét célkitűzéseihez. A „Ments életet, Lassíts” üzenetének hangsúlyos célja, hogy a közlekedő ember oldaláról alakítsa ki azokat a belső indíttatásból eredő szabálykövető attitűdöket, melyek a felelősségtudat erősítésével hozzájárulnak az abszolút és a relatív gyorshajtásból eredő baleseti kockázatok csökkenéséhez.

A figyelemfelhívó kampány, a MAK 44 műszaki állomásán és a „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” elnevezésű országjáró programok állomásain közzétett plakátok, szórólapok segítségével valósult meg. A résztvevők a közlekedési térlátás, az egymás iránti tolerancia, aktív részesei és alakítói lesznek, akik a kampány hatására életeket mentenek, hiszen lassabban, nyugodtabban közlekednek. Ne feledjük, a balesetek számának csökkentése hozzájárul egy kiegyensúlyozottabb, élhetőbb környezet kialakulásához.

Közlekedésbiztonsági és családi nap
Magyar Autóklub
„2016/2017-es TANÉV, II. FÉLÉV ”
tanórán kívüli diákoktatás
A Közlekedésbiztonsági és Oktatási Parkban (1043 Budapest, Berda József utca 15.) a MAK Közlekedésbiztonsági Szakága továbbra is kiemelten foglalkozik az iskolás korosztály képzésével, tart a 2017-es évben is magas színvonalon - diákok részére létrehozott -, tanórán kívüli közlekedésbiztonsági oktatást, ami
A 2016/17-es tanév II. félévében
Az ÚJPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK diákjai részére
D Í J M E N T E S E N!!!
igénybe vehető.
Szakképzett oktatók tartanak elméleti oktatást - az életkori sajátosságok figyelembe vételével - a gyalogos- és kerékpáros közlekedésre vonatkozó KRESZ szabályokról, változásokról. A gyakorlati képzés - forgalmi helyzeteket bemutató, útszakaszokkal, útkereszteződésekkel tarkított - tanpályánkon történik, ahol a gyerekek a valós életnek megfelelően, a gyakorlatban előforduló vészhelyzeteket ismerhetik meg.
 • „Ki a mester két keréken?” – elnevezéssel ügyességi kerékpáros „rutinpályát” alakítunk ki, ahol a KRESZ szabályainak betartása, alkalmazása történik forgalmi helyzetekkel, hatékony gyakorlatokkal – mint pl. biztos kerékpárkezelés (egyensúlytartás, kormánytartás, sebesség megválasztása, kanyarodás) gyakorlása.
 • „Fékezd magad!” – egy speciálisan átalakított járműben egy adott jelre fékezi le a gyermek az oktató által vezetett járművet. A jármű féktávolság határára szivacsbábut helyezünk el, amit a gyermek által fékezett autó el fog gázolni. Szemléltetve, ha féktávolságon belül a közeledő jármű elé lép, esélye nem marad a baleset elkerülésére.
 • „Távolságbecslés” a „Fékezd magad!” program részét képezi. Az útfelületre fékvonalat rajzolunk. Adott jelre erőteljes futásból kell a sebességüket a vonalon megállítani.

Képzéseink időtartama 2,5-3 óra, naponta max. 50-60 fős csoportokat fogadunk, a korosztály az általános iskolák 4-5-6-7-8. osztályos tanulói. Az oktatás személyi, tárgyi és technikai feltételeit 2016/2017-es tanévben is a MAK biztosítja.

Bízunk benne, hogy a gyermekek közlekedésbiztonsági oktatását mindenki meghatározó feladatának tekinti!

VÁRJUK SZÍVES JELENTKEZÉSÜKET
az alábbi elérhetőségeken:

Mészáros Gabriella
Magyar Autóklub
Közlekedésbiztonsági Szakág
oktatásszervező
Tel: +(36) 1/345-1637
Mobil: 06-20-280-7264
Fax: +(36) 1/389-0630
E-mail: kozlekedesbiztonsag@autoklub.hu
Honlap: www.autoklub.hu

 

A Magyar Autóklub közlekedésbiztonság javítását célzó programjain a fiatal járművezetők képzése kiemelt figyelmet kap.

Ennek egyik figyelemre méltó állomása a járművezetők képzése, melyben nagy szerepet játszik a szabálykövető magatartás fontosságának erősítése.

A helyváltoztatás, a közlekedés, velünk született szükséglet, mely a mai felgyorsult világunkban, az ember számára önmagában is veszélyforrásként jelentkezik. A közúti közlekedés során alkalmazott készségek, képességek nem velünk született tulajdonságok, hanem tanult alkalmazkodási, magatartási sémák. Gondoljunk csak vissza, kezdetekben a szüleink segítették az első lépéseinket, ők voltak ott, mikor elösször kimerészkedtünk az utcára, és ők támogatnak bennünket, mikor a kerékpárra, vagy éppen a kormány mögé ültünk.

A tanulási időszakban megteszünk mindent, hogy a lehető legjobban elsajátítsuk a közlekedés, a járművezetés fortélyait. A mai fiatalok beleszülettek a digitális korba, hozzászoktak a gyors változásokhoz és egészen másképp tanulnak, mint az szüleik.

A közúti közlekedés ebben az értelemben sajátos tanulási forma, mely a Life Long Learning paradigmája mellett élethosszig tartó tanulási folyamat. A közlekedés során sokan elfelejtik, hogy adott esetben több tonnás jáművel, nagy sebességgel közlekednek, mely fokozott kockázatott jelent.

Azonban nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a gépkocsi vezetője kiszállva a járműből gyalogosként, adott esetben kerékpárosként is részt vesz a forgalomban. Egy baleset esetén a védtelen közlekedők sérülése súlyosabb lehet, mint a gépjárműben, kényelemben és biztonságban érezve magunkat. Ennek okán a jogszabály (326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet) is rögzíti a kezdő vezetői engedély fogalmát.

A fentiekre tekintettel a Magyar Autóklub kiemelt célcsoportként tekint a fiatal járművezetőkre, melynek eredményeképp, ebben az évben figyelemfelhívó kampányt indított.

A programok célja, hogy a fiatal jogosítványt szerzők körében szemléletformálásként, felhívjuk a figyelmet a szabálykövető magatartásra a közúti közlekedésben, továbbá hogy a fiatal gépkocsivezetők ismerjék és használják azokat a környezettudatos vezetési technikákat, melyek új vezetési kúltúrát képviselnek.

A programok a FIA, illetve a FIA Pénzügyi Alapjának támogatásával valósulnak meg a MAK szervezett járművezető képzésein, továbbképzésein, országjáró programjain.

A Magyar Autóklub közlekedésbiztonság javítását célzó programjain a fiatal járművezetők képzése kiemelt figyelmet kap.

A friss jogosítvánnyal rendelkező fiatalok életkori sajátosságaikból, illetve a tapasztalatlanságból fakadóan hajlamosak lehetnek elfelejteni azokat az intelmeket, tanácsokat, melyeket az oktató próbált elültetni a fejükben. Gondoljunk csak az úgynevezett „diszkóbalesetekre”, melyekről manapság talán kevesebb szó esik. A szakemberek szerint a balesetek mögött meghúzódó okok mögött szinte mindig valamilyen KRESZ szabály megszegése áll. Az okok között emelhető ki az abszolút és a relatív gyorshajtás, az elsőbbségi jog megadásának elmulasztása, illetve a kanyarodási szabályok be nem tartása.

A vezetői engedély kiadásának életkori feltételeit a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rögzíti. A rendeletnek megfelelően már 16 és fél éves kortól elkezdhető a közúti járművezetői „B” kategóriás tanfolyam, de csak a 17. életév betöltése után szerezhető a járművezetésre jogosító engedély. Azonban az engedély 18. életkor betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít fel, illetve a megszerzés napjától még 2 évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

A fentiek miatt a Magyar Autóklub kiemelt célcsoportként tekint a fiatal járművezetőkre, melyhez illeszkedően figyelemfelhívó kampányt indított. A programok a FIA, illetve a FIA Pénzügyi Alapjának támogatásával valósulnak meg a MAK szervezett képzésein, továbbképzésein, programjain.

A programok célja, hogy az oktatás-nevelés eszközei segítségével előtérbe kerüljenek azok a veszélyeztető tényezők, melyek az fiatal életkorból fakadó sajátosságok, a szabálykövető attitűdök beágyazottságának fokából, illetve a gyakorlat hiányából adódnak. Továbbá hogy a fiatal gépkocsivezetők ismerjék és használják azokat a környezettudatos vezetési technikákat, melyek új vezetési kultúrát képviselnek ezzel hozzájárulva a közúti közlekedés biztonságának javulásához.

Friss Jogosítvánnyal az Utakon

A Magyar Autóklub évek óta kiemelkedő feladatának tekinti a közlekedésbiztonság javítását, a közlekedési kultúra fejlesztését.

2011-ben kormányrendeletben szabályozták a kezdő járművezetői engedély bevezetését, mely szerint az első, kategóriás vizsga után még 2 évig külön szabályok vonatkoznak a fiatal autóvezetőkre.

A kezdő járművezetői engedély megszerzése, életkori sajátosságokból fakadóan fokozott kockázatokat jelent, mind magára a járművezetőre, mind pedig a környezetére, hiszen a jogosítvány megszerzése, még nem jelenti azt, hogy ismerjük az autóvezetés minden fortélyát.

Ennek okán a Magyar Autóklub kiemelt céljának tekinti e célcsoportok fokozott megszólítását, mely a kezdő járművezetőket állítja középpontba. A figyelem fókusza nemcsak a frissen jogosítványt szerzett járművezetőkre terjed ki, hanem a közvetlenül a vizsga előtt állókra is.

A programok több helyszínen valósulnak meg, a Magyar Autóklub álltal szervezett képzéseken.

“Friss jogosítvánnyal az utakon” projekt támogatója az FIA illetve az FIA Pénzügyi alapja
Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton

A Magyar Autóklub „Biztonságosan közlekedni egy életúton” elnevezésű oktatóprogramja a 2016. évben is elindul a már hagyományosnak mondható országjáró körútjára. Alapos előkészítés után Egerben kezdődik a közlekedésbiztonsági program.

A program elnevezésének megfelelően célcsoportjaink:

 • a 6-18 év közötti formális oktatásban résztvevő diákok,
 • az oktatáson részt vett diákok hozzátartozói,
 • azon felnőttek csoportja, akik jogosítvánnyal rendelkeznek,
 • 3500 kg össztömeget meg nem haladó járművezető képesítési igazolvánnyal, (B1, B kategóriás) rendelkező felnőttek,
 • segéd-motorkerékpárral, motorkerékpárral közlekedő járművezető képesítési igazolvánnyal rendelkező (AM, A1, A2, A kategóriába tartozó motorkerékpárok) 18 év feletti fiatalok, felnőttek,
 • 65 éven felüli időskorú közlekedők.

A közlekedésbiztonsági program elsősorban gyakorlatorientált élményközpontú, mely az átélt tapasztalatokon keresztül épül be a tudatba. Így az játékos formájú észrevétlen tanulásnak nevezhető, jól kidolgozott tematikára épülve a résztvevőket állíva a középpontba.

Programok:

 • Közlekedésbiztonsági diákoktatás:

  • A gyermekeket a valós életnek megfelelő, a gyakorlatban előforduló veszélyhelyzetekkel ismertetjük meg, kiemelve azokat a fizikai törvényszerűségeket, amelyeknek megsértése óhatatlanul balesethez vezethet.
 • „Ki a mester két keréken?” elnevezésű kerékpáros „rutinpálya”:

  • A közúti jelzésekkel veszélyes forgalmi helyzeteket bemutató útszakaszokkal, kereszteződésekkel tarkított pályán sok olyan forgalmi helyzet megtalálható, amely a közúti közlekedésben résztvevőket a KRESZ-szabályainak betartására, azok alkalmazására, gyakorlására készteti.
 • „Fékezd magad” program:

  • Egy speciálisan átalakított járműben a gyermek, a vezető melletti ülésen ül, és egy adott jelre ő fékezi majd le a felnőtt által vezetett gépkocsit.  A jármű féktávolság határára egy szivacsbábut helyeztünk el, ezt a tárgyat a gyermek által fékezett gépkocsi el fogja gázolni. Ezzel a feladatsorral a gyermek életszerű körülmények között éli át azt a jelenséget, hogy ha féktávolságon belül a közeledő jármű elé lép, szinte semmi esélye nem marad a baleset elkerülésére.
 • Biztonsági öv szimulátor:

  • A biztonsági öv életmentő és rögzítő funkciójának bemutatására a legalkalmasabb mód egy ütközési szimulátor. Ez nem más, mint egy csúszkára szerelt és biztonsági övvel ellátott autóülés. A meredély tetejétől elindulva a csúszka kb. 8-10 km/h-ra gyorsul, majd a végén hirtelen „becsapódik”. Becsatolt övvel a kipróbálása teljességgel veszélytelen, de a résztvevő személy megérti, hogy már egy alacsony tempójú ütközésnél sem lehet esélye kitámasztani magát.
 • „Részeg szemüveg” bemutató:

  • Ezek a szemüvegek a bódult, alkoholos befolyásoltság állapotát szimulálják, szabályozott körülmények között. Érzékeltetik és bemutatják a megváltozó, növekvő reakció időt, a zavartságot, virtuális torzulásokat, a mélység és távolság megbecsülésének változását, a periférikus látás csökkentését, limitált ítélőképességet és döntési képességet, korlátozott mozgáskoordinációt.
 • Vezetéstechnika tréning:

  • Rövid időtartamú, élményszerű, bemutató jellegű képzés. oktatásmódszertani, tematikai rendszerben illeszkedik a komplex vezetéstechnikai képzésekhez.

A gyakorlati feladatok elvégzésével az érzelmi beágyazottság segítségével épülnek be a készségszintű memóriába azok az ismeretek, melyek szükségesek, hogy a későbbiek folyamán vészhelyzeti kontextusban megfelelő válaszokat tudjanak adni az általunk oktatott gyermekek, diákok, jogosítvánnyal rendelkező felnőttek.

A kiemelt főtámogatónk, illetve támogatóink, stratégiai partnereink segítségével minden kedves hozzánk látogatóinknak térítésmentesen biztosítjuk a programokat.

Délelőttönként szervezett diákcsoportoké a főszerep, utána a program teljesen nyitott a felnőttek részére is. A diákok szüleit is, családokat is várunk a rendezvényekre.

Bízunk abban, hogy a közlekedésbiztonsági szakemberek, pedagógusok érdeklődését felkelti a program és minél több gyermekhez, diákhoz jut el üzenetünk. A programot az országos és a helyi média is rendszeresen figyelemmel kíséri.

A részletes program, ide kattintvaolvasható!

Keressük a jövő közlekedésének géniuszait!
Pályázat

Foglalkoztatnak a közlekedéssel kapcsolatos kihívások? Ha igen, most lehetőséged van javaslatot tenni a problémák megoldására, és még értékes utazásokat is nyerhetsz is vele.

Pályázat: A nálunk a Forma 1-es világbajnokságról ismert Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) I. régiója várja a 18-22 éves európai fiatalok javaslatait a jelen és a jövő közlekedési problémáinak megoldására.

Nyeremények: részvétel a verseny belgiumi (Brüsszel) és finnországi (Helsinki) döntőiben és jegyek a londoni Forma E világbajnoki futamra.
További részletek és feltételek: http://genius.fiaregion1.com

„Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton”

Örömmel étesítjük kedves olvasóinkat, hogy a közlekedésbiztonsági program idei éves program előkészületei gőzerővel folynak. Ennek egyik előtérbe állított pillére a programok korszerűsítése. A kiemelt célunk, hogy a tudatos ember oldaláról alakítsuk ki azokat a szabálykövető attitűdöket, melyek a felelősségtudat erősítésével hozzájárulnak a közlekedési kultúra kívánatos irányú fejlesztéséhez.

Az egyik ilyen oszlop a „részeg szemüveg” program. A szemüvegek a bódult, alkoholos befolyásoltság következményeit mutatják be, szabályozott körülmények között. A szemüvegek érzékeltetik és bemutatják a megváltozó, növekvő reakció időt, a zavartságot, virtuális torzulásokat, a mélység és távolság becslésének változását, a periférikus látás csökkentését, limitált ítélőképességet és döntési képességet, korlátozott mozgáskoordinációt.

A fejlesztés eredményeképpen a „részeg szemüveg” program részeként beszerzésre kerültek a lábbal hajtós gokartok, melyet a diákok és felnőttek is kipróbálhatnak. A gokartokat vezetve életszerű és biztonságos körülmények között, játékos formában tudjuk érzékeltetni az alkohol autóvezetésre, illetve a közlekedés alatti emberi tényezőkre gyakorolt hatását.

Elismerés
A Magyar Autóklub alelnöke Dr. Hatala József és Pintér József szakág igazgató személyesen köszönte meg a Bács-Kiskun megyei rendőrség, 2015-ös évben a közlekedésbiztonság terén kifejtett hatékony munkáját. Ezen felül köszönetet mondtak a Baján megrendezett „Ki a mester két keréken” országos döntő megszervezéséért is. A Magyar Autóklub alelnökét és szakág igazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részéről, Dávid Károly r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány és Arató László r. ezredes megyei rendészeti főkapitány-helyettes, valamint Geisztné Kamasz Erzsébet c. r. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára fogadta.
10. éves évforduló

A Magyar Autóklub „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági oktató programja 2015.-ben 10. éves fennállását ünnepli. A program az elmúlt időszak alatt látványos és sikeres utat járt be és az évek során jelentős változásokat is megélt.

Az idei év rendkívül eredményesnek bizonyult, hiszen március 17. és október 31. között, 34 különböző helyszínen szerepelt a közlekedésbiztonsági program. A RoadShow többek között a Városligetben az Országos Rendőr és Tűzoltónapon, a Közlekedési Kúltúra Napján, illetve az Európai Mobilitási Hét keretein belül Miskolcon is megjelent.

Kiemelt főtámogatónk, illetve támogatóink segítségével minden kedves hozzánk látogatóinknak térítésmentesen tudjuk biztosítani a programokat. Az idei évben újdonságként tematikus napokat szerveztünk, mely közlekedésbiztonsági, első-segély, és polgárőr témákban lettek meghirdetve.

Az elkövetkezendő évre is sok újdonsággal készülünk, és bízunk abban, hogy jövőre is sok kisdiákhoz jut el üzenetünk.

DÍJMENTES
Közlekedésbiztonsági diákoktatás
2015/16. tanév II. félév
A Közlekedésbiztonsági és Oktatási Parkban (1043 Budapest, Berda József utca 15.) a MAK Közlekedésbiztonsági Szakága kiemelten foglalkozik az iskolás korosztály képzésével, tart magas színvonalon - diákok részére létrehozott -, tanórán kívüli közlekedésbiztonsági oktatást, ami
A 2015/16-OS tanév II. félévében
Az ÚJPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK részére
D Í J M E N T E S E N!!!
igénybe vehető.
Szakképzett oktatók tartanak elméleti oktatást - az életkori sajátosságok figyelembe vételével - a gyalogos- és kerékpáros közlekedésre vonatkozó KRESZ szabályokról, változásokról.
A gyakorlati képzés - forgalmi helyzeteket bemutató, útszakaszokkal, útkereszteződésekkel tarkított - tanpályánkon történik, ahol a gyerekek a valós életnek megfelelően, a gyakorlatban előforduló vészhelyzeteket ismerhetik meg.
 • Ki a mester két keréken?” – elnevezéssel ügyességi kerékpáros „rutinpályát” alakítunk ki, ahol a KRESZ szabályainak betartása, alkalmazása történik forgalmi helyzetekkel, hatékony gyakorlatokkal – mint pl. biztos kerékpárkezelés (egyensúlytartás, kormánytartás, sebesség megválasztása, kanyarodás) gyakorlása.
 • „Fékezd magad!” – egy speciálisan átalakított járműben egy adott jelre fékezi le a gyermek az oktató által vezetett járművet. A jármű féktávolság határára szivacsbábut helyezünk el, amit a gyermek által fékezett autó el fog gázolni. Szemléltetve, ha féktávolságon belül a közeledő jármű elé lép, esélye nem marad a baleset elkerülésére.
 • „Távolságbecslés” a „Fékezd magad!” program részét képezi. Az útfelületre fékvonalat rajzolunk. Adott jelre erőteljes futásból kell a sebességüket a vonalon megállítani.

Képzéseink időtartama 2,5-3 óra, naponta 50-60 fős csoportokat fogadunk, a korosztály az általános iskolák 4-5-6-7-8. osztályos tanulói. Az oktatás személyi, tárgyi és technikai feltételeit 2015/2016-os tanévben is a MAK biztosítja.

Bízunk benne, hogy a gyermekek közlekedésbiztonsági oktatását mindenki meghatározó feladatának tekinti, és várjuk szíves jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken:

Mészáros Gabriella s.k.
Közlekedésbiztonsági Szakág, oktatásszervező
Tel: +(36) 1/345-1637
Mobil: 06-20-280-7264
E-mail: kozlekedesbiztonsag@autoklub.hu
Honlap: www.autoklub.hu
A Magyar Autóklub is színesítette a XXI. Országos Polgárőr Nap programjait

A Klub „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton„ elnevezésű oktatókamionja is erősítette az Országos Polgárőr Nap színvonalas programjait. Az esemény 2015. június 20-án Komló-Sikondán került megrendezésre, melyen a Magyar Autóklubot Pintér József a közlekedésbiztonsági szakág igazgató képviselte. A programok közt szerepelt többek között a kerékpáros KRESZ elmélet prezentáció, az időskori mobilitás program, és nagy sikere volt a biztonsági öv szimulátornak. A résztvevők kipróbálhatták a részeg szemüvegeket KRESZ teszteket tölthettek ki, és az érdeklődők hasznos információkat kaphattak a vezetéstechnika-, illetve a gazdaságos és környezettudatos gépjárművezetés legfontosabb tudnivalóiról.

A RoadShow kamionját megtisztelte látogatásával Tasó László a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, dr. Hatala József r. dandártábornok a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke és dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója.

A rendezvény látogatottsága elérte az 5000 főt.

Boszorkányok Négy Keréken

A Magyar Autóklub Dél-Alföldi Regionális Szervezete „Boszorkányok Négy Keréken” elnevezéssel autós ügyességi versenyt rendezett és veteránautós bemutatót szervezett 2015. június 13-án.  A MAK DARSZ szegedi szervezete, rendezte meg a XVII. Boszorkányok négy keréken elnevezésű női autós ügyességi versenyt. A rendezvénnyel a balesetmentes közlekedésre hívja fel a figyelmet a szegedi autóklub.

A versenyt két kategóriában hirdették meg: 1200 ccm-ig és 1200 ccm felett. A győztes a legalacsonyabb pontszámot elérő versenyző. A pontszámok a mért időeredményből és a hozzáadott hibapontszámokból adódtak. A legmagasabb pontszámot  elérő versenyző kapja a Boszorkány Díjat, ami egy biztonsági övvel felszerelt seprű.

Az 1200 ccm feletti kategóriában
I. helyezést ért el: Keviszky Krisztina: 1.5437 ponttal.

Az 1200 ccm alatt indult versenyzők eredményei:

 1. Szokolayné Kulik Erzsébet l.3967 pont
 2. Szilágyiné Horváth Ágota 2.2120 pont
 3. Konstantinné Kónya Barbara 2.2181 pont

A Boszorkány díjat Kalmár Ferencné kapta.

A KRESZ totó győztesei:

 1. Kalmár Ferencné
 2. Szokolayné Kulik Erzsébet
 3. Baloghné Farkas Anikó

A vetélkedő sok izgalmat hozott és végül csak a legjobbak legjobbjai versenyeztek a pályán. Az értékes nyeremények kupák és emléklapok kiosztása után a versenyzők vidám hangulatú közös fotózáson vettek részt.

 
„Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton”
2015. március-június.
1. A képzési program általános leírása
1.1 „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton”
1.2 Általános non-formális közlekedésbiztonsági képzés
1.3 6-18 év közötti gyermekek
1.4 A program sikeres elvégzésével a gyermekek, diákok olyan alapkészségekkel rendelkezzenek, mely biztosítja életkori sajátosságnak megfelelő közúti közlekedési ismereteket, közlekedési veszélyforrások kialakulásának felismerését, a tudatos alkalmazkodást a közúti közlekedés során.
2. A képzés során megszerezhető kompetenciák
2.1 A résztvevők képesek lesznek felismerni, hogy a közúti közlekedés veszélyeztetett célcsoportjába tartoznak, ennek megfelelően ismereteik bővülnek.
2.2 Életkori sajátosságok ismeretében a közlekedés veszélyforrásait felismerik, és tudatosan valós időben alkalmazkodnak.
2.3 Képesek lesznek a közlekedési térlátás elsajátítására, kifejezetten gyalogos-, illetve kerékpáros, szituációk, sémák felismerésére.
2.4 Képesek lesznek az életkori sajátosságoknak megfelelő közlekedési szabályok, jelzések felismerése, szabálykövető attitűd elsajátítására.
2.5 Felismerik a közlekedés veszélyeit, beágyazódik a tudatos memóriába a közlekedési kultúra adottságai, mely külső környezet számukra.
2.6 A megváltozott közlekedési kultúrának megfelelően tudatos adekvát válaszokat képesek adni.
2.7 Mindezt az életkori sajátosságoknak megfelelően „tantermi”, előadás, és játékos formában sajátítják el.
1. SZÁZHALOMBATTA
Időpont: 2015. március 17 – március 22.
Az évadnyitó rendezvény résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Pintér Lajos r.alezredes Érd Rendőrkapitányság rendőrkapitány
Nádházi-Kádár Brigitta
r. főhadnagy
ORFK-OBB pest megyei titkár
Szirtes György MAPFRE Assistencia ügyvezető igazgató
Paróczai Iván Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. kereskedelmi igazgató
Sztaniszláv Tamás KETOSZ főtitkár
Gerzsenyi István Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete megyei igazgató
Dr. Hatala József Magyar Autóklub alelnök
Kenderessy János Magyar Autóklub alelnök
Lovas Károly Róbert Magyar Autóklub főtitkárhelyettes
Milovukovics Györgyi Magyar Autóklub gazdasági-főtitkárhelyettes
Pintér József Magyar Autóklub
Közlekedésbiztonsági Szakág
igazgató

A közlekedési program évadnyitó sajtótájékoztatóján, a meghívott vendégek rövid beszédben méltatták a program fontosságát, és a támogatók szerepét.

Az ünnepélyes megnyitón Dr. Hatala József a Magyar Autóklub alelnöke és Pintér Lajos rendőr alezredes az érdi rendőrkapitányság vezetője köszöntötte a diákokat, a Klub stratégiai partnereit, a meghívott vendégeket. Alelnök úr kifejtette, hogy a helyes közlekedésre való nevelést már gyermekkorban kell elkezdeni, hiszen ebben az életkorban, játékos formában a leggyorsabban fogadjuk be az ismereteket. Hangsúlyozta, hogy az autós és a kerékpáros nem ellenfele egymásnak, hanem a közlekedési helyzeteket együtt, egymáshoz toleránsan kell megoldani. A rendőrkapitány úr elmondta, hogy Százhalombatta szerencsés helyzetben van, hiszen hagyományosan innen indul el az országjáró közlekedésbiztonsági program, immáron 10. éve.

Megjelent média:
Halom TV, XTRAME média, Százhalombattai Hírtükör
www.battanet.hu www.hirtukor.hu www.halomtv.hu

Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
2440 Százhalombatta, Damjanich u. 29. 344 fő 13 fő 5000 fő
2. Gödöllő
Időpont: március 24 – március 29.
A megnyitó résztvevői:
Név Szevezet Titulus
Kis Antal Gödöllő Város Önkormányzat önkormányzati képviselő
közlekedésbiztonsági tanácsnok
Farkas Imre
alezredes
Gödöllő Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettes
Bíró Andrea
főhadnagy
Gödöllő Rendőrkapitányság közlekedésrendészet osztályvezető
Gerzsenyi István Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete megyei igazgató
Gátfalvi Csaba Magyar Autóklub régió igazgató
Megjelent média:
Gödöllői Hírek, Gödöllő Városháza sajtóiroda, X TRAME média
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
2100 Gödöllő, Thegze Lajos u. 2. 381 fő 9 fő 3000 fő
3. Székesfehérvár
Időpont: március 31 – április 5.
A megnyitó résztvevői
Név Szervezet Titulus
Viza Attila Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzat önkormányzati képviselő, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok tanácsnoka
Veigh Péter
főhadnagy
Székesfehérvár Rendőrkapitányság közlekedésrendészet osztályvezető
Kovács László
főhadnagy
Székesfehérvár Rendőrkapitányság forgalom ellenőrzési alosztályvezető
Kiss Zoltán
főhadnagy
Székesfehérvár Rendőrkapitányság sajtóreferens
Pintér László Fejér megyi Polgárőr Szövetség közlekedésbiztonsági munka biztoság elnöke
Török Szabolcs Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fejér Megye, Székesfehérvár Tankerület tankerületi igazgató
Soós Réka Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete elsősegélynyújtás-adománykezelés koordinátor
Szabó-Bakos György Magyar Autóklub Közép-Dunántúli regionális Szervezet alelnök
Megjelent média:
Székesfehérvár MVJ Város Sajtóiroda, Fehérvár Média Centrum, Fehérvár Televízió,
http://www.minalunk.hu/szekesfehervar/index.php?n=5&tartalom_id=18058&area=559
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
8002 Székesfehérvár
Aszalvölgyi út 1. 3100
247 fő technikai és időjárási okok miatt nem üzemelt 5000 fő
4. Tata
Időpont: április 7 – április 12.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Michl József Tata Város Önkormányzat polgármester
Horváthy Lóránt Tata Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnök
Schäfferné Czirok Vera Tata Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ifjúsági és sport referens
Milus Gábor Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Főkapitányság r. főkapitány-helyettes
Rieder Roland Tata Város Rendőrkapitányság r. kapitány-helyettes
Bárdos Zoltán Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnök
Dr. Farkas Károly Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezet elnök
Megjelent média:
Tatai Televízió, Tata Város Önkormányzata Sajtóosztály http://www.tata.hu/14341/biztonsagosan_kozlekedni_egy_eletuton
www.kemma.hu
24 Óra, BLIK 2015.04.07.
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
2800 Tata, Május 1 út 141 fő +150 fő (család)
291 fő összesen
területi korlátok miatt nem üzemelt 4000 fő
5. Tatabánya
Időpont: április 14 – április 19.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Vejtey Miklós Tatabánya MJV Önkormányzat önkormányzati képviselő
Buóczné Miklán Erzsébet r. őrnagy Komárom-Esztergom Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkár
Schuszter Richard r. hadnagy Tatabánya Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Bárdos Zoltán Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnök
Dr. Farkas Károly Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezet elnök
Jurasits Zoltán Magyar Autóklub Dél és Középdunántúli Régió igazgató
Megjelent média:
Tatabányai Televízió, Tatabánya MVJ Önkormányzata Sajtóosztály
24 Óra, Forrás Rádió
https://hu-hu.facebook.com/tatabanyaitelevizio
http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/kozelet/biztonsagosan_kozle...
http://forrasradio.hu/szorakozas/programajanlo/orszagjaro-kozlekedesbiztonsagi-es-oktato-program-tatabanyan.html
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1 456 fő 15+8 motoros 4000 fő
6. Győr
Időpont: április 21 – április 24.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Radnóti Ákos Győr MJV Önkormányzat alpolgármester
Német Lajos r. ezredes Győr-Moson-SopronMegyei Rendőr-főkapitányság r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, főkapitányhelyettes
Sólyáné Farkas Friderika
r. alezredes
Győr Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Rosta Roland r. százados Győr-Moson-Sopron Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkár
Polgárfi Tímea
r. zászlós
Győr Városi Rendőrkapitányság sajtóreferens
Csaplár Zoltán Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnök
Csiszka Antal Magyar Autóklub Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezet elnökségi tag
Józsa László Magyar Autóklub Győr Szervízpont vezető
Megjelent média:
Győri Televízió, Oxigen Televízió, Győri Rendőrkapitányság Sajtóosztály, Kisalföld
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/biz...
http://gyorplusz.hu/cikk/biztonsagosan_kozlekedni_egy_eletuton.html
http://o2hir.hu/hirek/gyor/28179
https://www.youtube.com/watch?v=_FyixShh7Ss
https://www.youtube.com/watch?v=lWgBW37mKxc
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
9012 Győr Királyszék u. 33. 212 fő 5 fő +2 fő motoros 3000 fő
7. Budapest Városliget
Időpont: április 25.
A „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” (kamion) program.
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
1046 Budapest, Olof Palme Sétány 28 család
összesen 543 fő
A rendezvényen infrastruktúrális korlátok miatt nem üzemelt + 11 fő motoros 5000 fő
8. Szolnok
Időpont: április 25.
A „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” (Rendezvénycsoport) program keretein belül.
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
5000 Szolnok, Mátyás Kiály út 29 168 fő   2000 fő
9. Veszprém
Időpont: április 28 – május 3.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Takács László Veszprém MJV Önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési bizottság elnöke
Reiter Barnabás r. alezredes Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Bankó Magda r. alezredes Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Biztottság titkár
Baráth Gábor Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete megyei igazgató
Petresné Reiter Andrea Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tanügyi referens
Dr. Farkas Károly Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezet elnök
Jurasits Zoltán Magyar Autóklub Dél és Középdunántúli Régió igazgató
Megjelent média:
http://www.veszprem.hu/
http://www.vehir.hu/cikk/30074-kozlekedesbiztonsagi-eloadasok-a-varosban
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
8200 Veszprém, Külső Kádártai út 3. 504 fő 8 fő +1 fő motoros 4000 fő
10. Kaposvár
Időpont: május 5. – május 10.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Borhi Zsombor Kaposvár MJV Önkormányzat alpolgármester
Dr. Heffer Attila r. alezredes, r. főtanácsos Kaposvár Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető
Takács Edit r. főtörzsőrmester Kaposvár Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztály  
Peszt Péter Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnök
Jurasits Zoltán Magyar Autóklub Dél és Középdunántúli Régió igazgató
Megjelent média:
http://www.somogytv.hu/videok/hirado/107909/
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
7400 Kaposvár Berzsenyi u. 13 315 fő 10 fő 3000 fő
11. Budapest Városliget
Időpont: május 11.
„A Közlekedési Kultúra Napja”

Megjelent média:
http://www.akozlekedesikulturanapja.hu/program.php?view=5
http://akozlekedesikulturanapja.hu/uploads/images/2z312bz3hwcsngjsquby.pdf

Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
1046 Budapest, Ötvenhatosok tere Felvonulási tér 263 fő 35 fő 2000 fő
12.  Szombathely
Időpont: május 12. – május 17.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Dr. Puskás Tivadar Szombathely MJV Önkormányzat polgármester
Benkő Sándor Szombathely MVJ Polgármesteri Hivatal sajtóreferens
Dr. Gulyás Ferenc r. alezredes, rendőrségi főtanácsos Szombathely Rendőrkapitányság rendőrkapitány
Horváth Péter r. százados Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető helyettes
Plank Ferenc Vas Megyei Polgárőr Egyesület tisztségviselő
Rubi János Magyar Autóklub Nyugat-magyarországi Régió régióigazgató
Pintér József Magyar Autóklub Közlekedésbiztonsági Szakág igazgató
Megjelent média:
Szombathelyi Televízió, VAOL
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/tisztsegviseloi_hirek/dr_puskas_t...
http://www.tvszombathely.hu/hirek/kozlekedesbiztonsagi-oktatas-20150513
https://www.youtube.com/watch?v=WMV8ZYJSFkw
http://vaol.hu/szombathely/hogyan-kell-biztonsagosan-kozlekedni-1699238
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
9700 Szombathely, külső Zanáti út 70. 173 fő infrastruktúrális korlátok miatt nem üzemelt 2000 fő
13.  Esztergom
Időpont: május 16.
„A biztonságosan közlekedni Egy Életúton” program keretein belül „Kék lámpás családi nap”
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
1046 Budapest, Ötvenhatosok tere Felvonulási tér 176 fő infrastruktúrális korlátok miatt nem üzemelt 500 fő
14.  Zalaegerszeg
Időpont: május 19. – május 24.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Tolvaj Márta Zalaegerszeg MJV Önkormányzat alpolgármester
Mester Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos Zala Megyei Rendőr-főkapitányság r. főkapitány helyettes (gazdasági)
Szalay Sándor r. alezredes Zalaegerszeg Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető helyettes
Donáczy Dezső Zalaegerszeg Polgárőr Egyesület elnök
Barta András Magyar Autóklub Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezet elnök
Rubi János Magyar Autóklub Nyugat-magyarországi Régió régióigazgató
Megjelent média:
Zalaegerszeg Televízió
http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=13055
https://www.youtube.com/watch?v=7NBBl8bqreo
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1. 239 fő 14 fő 4000 fő
15.  Szekszárd
Időpont: május 26. – május 31.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Ács Rezső Szekszárd MJV Önkormányzat polgármester
Megyeri Zsolt r. őrnagy Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Molnár Zoltán r. százados Szekszárd Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Albrecht László r.főhadnagy Szekszárd Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető helyettes
Baumann Péter Tolna Megyei Kormány Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály főosztályvezető
Gulyás Katalin Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete megyei igazgató
Jóföldi Gabriella Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület tanképzési referens
Jurasits Zoltán Magyar Autóklub Dél és Középdunántúli Régió igazgató
Megjelent média:
Tolnai Népújság, Tolnatáj Televízió, Szekszárdi Vasárnap
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/uj-programokkal-gazdagodott-az-orszagja...
http://www.tolnataj.eu/page/videotar
http://www.szekszard.hu/szekszard/UserFiles/File/kultura/szekszardivasarnap/2015/szv_20150531.pdf
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 40. 216 fő 5 fő 3000 fő
16.  Gödöllő
Időpont: április 29.
A „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” (Rendezvénycsoport) program keretein belül.
„Egy nap a honvédelemért”
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 147 fő   1000 fő
17.  Kecskemét
Időpont: június 2. – június 7.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Geisztné Kamasz Ertsébet
r. alezredes
Bács-Kiskun Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkár
Dr. Bohner Zsolt r. őrnagy Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Dr. Horváth László Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezet megyei igazgató
Somodi Sándor Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség megyei elnökségi tag
Tamási László Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti tankerület képzési referens
Gyurica Kósa Szabolcs OBI Magyarország képviselő
Lehmann István Magyar Autóklub Dél Alföldi Regionális szervezet elnök
Benke Csaba Magyar Autóklub Jármű Műszaki Szakág,
Dél Alföld és Kelet Magyarországi Régió
szakágigazgató
régióigazgató
Megjelent média:
Kecskeméti Televízió
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kek_hirek_79/i_csikorogva_fekeznek_az_autosok_az_egyik_aruhaz_par_105655/t_Csikorogva%20f%C3%A9keznek%20az%20aut%C3%B3sok20az%20egyik%20%C3%A1ruh%C3%A1z%20parkol%C3%B3j%C3%A1ban/index.html
Helyszín A szervezett diákoktatás
résztvevői
Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
6000 Kecskemét, Izsáki u. 12/b 278 fő infrastruktúrális korlátok miatt nem üzemelt 5000 fő
18. Szeged
Időpont: június 9. – június 14.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Nagy Tiborné r. őrnagy Csongrád Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészet osztályvezető
Virágné Nagy Angelika r. őrnagy Szegedi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészet osztályvezető
Mucsiné Szabolcski Ágnes r. százados Szeged Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály, Iskolarendőr program koordinátor
Lehmann István Magyar Autóklub Dél Alföldi Regionális szervezet elnök
Benke Csaba Magyar Autóklub Jármű Műszaki Szakág,
Dél Alföld és Kelet Magyarországi Régió
szakágigazgató
régióigazgató
Tari János Magyar Autóklub országos küldött
Dankó György Magyar Autóklub Dél Alföldi Regionális Szervezet csoportvezető
Giday Kálmán Magyar Autóklub Dél Alföldi Regionális Szervezet, Rendezvény Szervező Bizottság vezető
Megjelent média:
Hír24, Szeged.hu, Rádió88, SzegedMa
http://www.hir24.hu/belfold/2015/06/09/2015.-junius-9/
http://szeged.hu/szemle/gyorshirek/26614-hat-nap-a-kozlekedes-biztonsage...
http://www.radio88.hu/kozlekedesbiztonsagi_roadshowt_tartanak_szeged
http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/06/boszorkanyok-negy-kereken-es-mas-rendezvenyek-a-del-alfoldi-autosok-napjan.html
Helyszín A rendezvény résztvevői Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
6729 Szeged, Szabadkai út 7. 302 fő infrastruktúrális korlátok miatt nem üzemelt 4000 fő
19.  Vajta
Időpont: június 13.
A „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” (Rendezvénycsoport) program keretein belül.
Helyszín A rendezvény résztvevői Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
741 Vajta, Sportpálya 169 fő   1000 fő
20.  Pécs
Időpont: június 16. – június 19.
A megnyitó résztvevői:
Név Szervezet Titulus
Dr. Őri László Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alpolgármester
Dr. Pataki Éva r. alezredes BaranyaMegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Bertáné Wingert Erzsébet r. őrnagy Baranya Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkár
Csonka Imre Baranya Megyei Kormány Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály főosztályvezető
Zámbó Péter Baranya Megyei Polgárőr Szövetség elnök
Sz Koncz István Magyar Autóklub Dél-Dunántúli Regionális Szervezet elnök
Jurasits Zoltán Magyar Autóklub Dél ls Közép-Dunántúli Régió igazgató
Megjelent média:
Dunántúli Napló, Pécsi Televízió
http://www.pecsma.hu/hirzona/igy-kozlekedj-biztonsagosan/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/A_biztonsagos_kozlekedesrol_tanulhatunk_Pecsett/189742
Helyszín A rendezvény résztvevői Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
7631 Pécs, Makay István út 5. 23 fő 68 fő+ 15 motoros 4000 fő
21.  Sikonda
Időpont: június 20.
A „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” (Rendezvénycsoport) program keretein belül.
Országos Polgárőr Nap
Helyszín A rendezvény résztvevői Vezetéstechnikai tréning
résztvevői
Látogatók
száma
7823 Sikonda (Komló) 342 fő   5000 fő

Összefoglalás:

Tárgy időszak: 2015. március 17 és június 21. között
Helyszínek: 21 helyszín
Regisztrált diák: 5789 fő
Vezetéstechnikai tréning: 181
Motoros program: 37
Összességében lefedett területi népesség: ≈ 69 e fő
Sajtóorgánumok: 53

2015. Kerékpárosbarát Munkahely díjátadó

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely 2015. évi pályázatán, a Magyar Autóklub harmadízben nyerte meg a Kerékpárosbarát Munkahely megtisztelő címet.

A díjátadásra Vác Polgármesteri Hivatal tanácstermében került sor.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen az oklevelet és az emlékplakettet Tasó László Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára adta át.

A Magyar Autóklubot Pintér József Közlekedésbiztonsági Szakág igazgató képviselte.

Útjára indult a közlekedésbiztonsági RoadShow
Nagy szeretettel köszöntjük olvasóinkat. A Magyar Autóklub „Biztonságosan közlekedni egy életúton” elnevezésű oktatóprogramja az idei évben is elindult most már hagyományosnak mondható országjáró körútjára. Alapos előkészítés után Százhalombattán március 17-én sajtó nyilvános ünnepélyes megnyitóval kezdődött a program. Az ünnepélyes megnyitón Dr. Hatala József a Magyar Autóklub alelnöke és Pintér Lajos rendőr alezredes az érdi rendőrkapitányság vezetője köszöntötte a diákokat, a Klub stratégiai partnereit, a meghívott vendégeket. Alelnök úr kifejtette, hogy a helyes közlekedésre való nevelést már gyermekkorban kell elkezdeni, hiszen ebben az életkorban, játékos formában a leggyorsabban fogadjuk be az ismereteket. Hangsúlyozta, hogy az autós és a kerékpáros nem ellenfele egymásnak, hanem a közlekedési helyzeteket együtt, egymáshoz toleránsan kell megoldani. A rendőrkapitány úr elmondta, hogy Százhalombatta szerencsés helyzetben van, mert hagyományosan innen indul el az országjáró közlekedésbiztonsági program, immáron 10. éve.

A rendezvény célja a közlekedésbiztonság javítása. Ezt a célt preventív eszközökkel szeretnénk elérni, többek között azzal az oktató-nevelő munkával, mely felhívja a figyelmet az előrelátó, baleseteket megelőző, elkerülő közlekedési magatartásra. A kamion belsejében kialakított előadóteremben felhívjuk a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára. Erősítjük azt a gondolkodásmódot, hogy a közlekedési szabályok megtartásával a balesetek elkerülhetők lehetnek.

A kiemelt főtámogatónk, illetve támogatóink, stratégiai partnereink segítségével minden kedves hozzánk látogatóinknak térítésmentesen tudjuk biztosítani a programokat. Délelőttönként szervezett diákcsoportoké a főszerep, utána a program teljesen nyitott a felnőttek részére is. A diákok szüleit is, családokat is várunk a rendezvényekre. Az idei év újdonságaként partnerszervezetink segítségével és szakértelmével ún. tematikus napokat szervezünk, mely közlekedésbiztonsági-, első-segély-, és polgárőr témákban várják az érdeklődőket.

A nyári időszakban kapacitás tartalékkal rendelkezünk, így nyáron, rendezvényeken, táborokban is szívesen vállalunk felkéréseket, akár 1 napra is.

Bízunk abban, hogy a közlekedésbiztonsági szakemberek, pedagógusok érdeklődését felkelti a program és minél több gyermekhez, diákhoz jut el üzenetünk. A programot az országos és a helyi média is rendszeresen figyelemmel kíséri:
http://www.halomtv.hu/hirado-791
http://www.halomtv.hu/varosi-kronika-157
http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=27553
http://godolloihirek.hu/cikkek/2015/03/24/rendorsegi-hirek/ki-a-mester-ket-kereken
https://hu-hu.facebook.com/godolloihirek

Újra lendületben a roadshow

Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Magyar Autóklub egyik büszkesége a „Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” elnevezésű országjáró program ismét nagy lendülettel rója az országot. A nyári kényszerű szünet után Gödöllő városában indult újara a küldetésének útján. A program helyszínei és időpontjai itt találhatók meg.
Az idei év azért is különösen izgalmas, mert új programokkal, új kihívásokkal gazdagodott a program. Az elsődleges célcsoport továbbra is a gyermekek, diákok, de ebben az évben a kiemelt főtámogatónknak köszönhetően a motorosokat is megszólítjuk. Ebben az évben a motorozás iránt érdeklődőknek is érdekes és hasznos programokat kínálunk. Kiemelendő a jogszabályi háttér, mely azokat a normákat rögzíti, amik a közúti közlekedést szabályozzák. Figyelmet igényelnek a motorosok közlekedésére vonatkozó új rendelkezések. A programot színesíti, hogy a kerékpáros pálya igény szerint átalakul a motorosok számára és ők is megmutathatják, hogy mennyire sikeresen tudják teljesíteni az ügyességi feladatokat. A műszaki biztonság is teret kapott a megújult rendezvényeken, ugyanis fék-hatásmérő berendezéssel tudjuk ellenőrizni a motorok fékjeinek eredményességét.

Az újdonságok sora még csak most kezdődik! Hiszen a program elnevezésével összhangban az időskorúak preventív figyelemfelkeltése is hangot kapott. Számukra megelőző jellegű programokat biztosítunk, melyek igény szerint az elméleti-, és gyakorlati képzéseket tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet a jogszabályi környezetre, illetve annak változásaira, gyalogos, kerékpáros közlekedés legfontosabb változásaira, veszélyeire, látásellenőrzést végzünk és kipróbálhatják a vezetéstechnikai pályánkat is. A vezetéstechnikai oktatást nagyon ajánljuk az időskorú közlekedőknek, mert irányított formában tapasztalhatják meg, milyen érzés csökkent kerék-talaj kapcsolat mellett irányítani a gépjárművet. A pályát saját gépjárművel lehet igénybe venni. A programok helyszínein az ünnepélyes megnyitók alkalmával egybekötött sajtótájékoztatókon tervezzük a vezetéstechnikai képzés során egy speciális számítógépes szimulátor segítségével bemutatni az utakon előforduló vészhelyzeteket.

A programmegnyitók tervezett helyszíneken az első nap 11 órára vannak meghirdetve, melyekről itt tájékozódhat.

Programjainkon szakképzett gépjárművezető-oktató kollégák készséggel állnak rendelkezésre, melyekre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Timkó Attila

Tájékoztató az útdíjfizetési rendszer 2015. február 1. napi változásairól

2015. február 1-jétől az útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatát követően az alábbi változtatások, finomítások kerültek elfogadásra.

Bővültek a díjmentesen használható útszakaszok. Ezek a következők:

 • M0 autóút
  1. számú főút és M5 autópálya közötti szakasza,
  M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és M3 autópálya közötti szakasza,
  2. számú főút és 11. számú főút közötti szakasza,
 • az M31 autópálya,
 • az M86 autóút,
 • az M8 autópálya,
 • az M9 autóútnak 6. számú főút és 51. számú főút közötti szakasza,
 • az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza,
 • az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza.

A megyei matricák területi érvényessége a megyehatárok utáni első csomópontokig kerültek meghatározásra, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) honlapján (www.nemzetiutdij.hu) a frissített megyei térképek már elérhetőek.

A pótdíj mellett eltörlésre került az 1 470,- forintos szolgáltatási díj is azon autósok esetében, akik januárban matrica nélkül használtak díjköteles szakaszokat és február 28-áig az adott szakaszra érvényes megyei vagy országos éves matricát vesznek a díjköteles gépjármű vonatkozásában. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáinak személyes felkeresése mellett ezentúl postai úton is elintézhető.

Nincs helye pótdíj kiszabásának abban az esetben sem, amennyiben egy gépjármű tekintetében nem a díjkategóriájának megfelelő, de a díjkategóriájával azonos árú jogosultság került megváltásra.

A 2014. december 31. és 2015. január 31. között megvásárolt megyei és egyéb (heti, havi, éves) matricák 2015. március 15-éig visszaválthatóak, amennyiben annak birtokában úthasználat kizárólag olyan díjköteles útszakaszon történt, amely 2015. február 1-jétől már díjmentesen használható, vagy egyébként a megyei matricák területi érvényességének kiterjesztése következtében feleslegessé vált.
A visszaváltás erre rendszeresített formanyomtatvánnyal személyesen a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban, postai úton és elektronikus úton kezdeményezhető. Postai úton a visszaváltást kizárólag a gépjármű üzembentartója kezdeményezheti e minőségének igazolásával.
A visszaváltás menetéről és további feltételeiről szóló tájékoztatás elérhető a NÚSZ honlapján.

 
A balesetet követő gondoskodás

A Magyar Autóklub egyik meghatározó tevékenysége a közlekedésbiztonság területén valósul meg. Ezt a tevékenységét preventív eszközökkel, közlekedési programok szervezésével, az oktatás-képzés eszközeivel valósítja meg. A programok főképpen gyakorlatorientáltak és a játékos, élményen alapuló tanulás eszközével fogékonnyá teszik a részt vevőket a baleset megelőzés iránt.
A 2014.évi Elsősegély Világnap alkalmából a Magyar Autóklub prevenciós programok megrendezését kezdte el, együttműködve a Magyar Vöröskereszt, helyi, és megyei szervezeteivel.

A programok elsődleges célja, a balesetek számának preventív eszközökkel való csökkentése, illetve a lehetséges következmények enyhítése. Egyrészt a figyelem felhívásával, másrészt az oktatás-képzés eszközeivel kívánjuk elérni ezt a célt.
A rendezvények célját és struktúráját tekintve kifejezetten az elsősegélyre fokuszálva elsődlegesen a közúti közlekedésben bekövetkező sérülések kimenetelének súlyosságát hivatottak csökkenteni. A programokon az elsősegély alapvető feladatainak bemutatása szimulálása kerül előtérbe, a vöröskereszt szakértő munkatársai segítségével. A baleseti szimuláció bemutatja a teendők sorrendjét, a sérülés súlyosságának megállapításán-, az újraélesztés bemutatásán-, gyakoroltatásán keresztül (fantom baba) egészen a magatartás, a düh-, a felelősség-, látvány mentális-, és affektív kezeléséig.

A ”Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton” program keretében az előre meghatározott túraterv szerinti helyszíneken egy előre kijelölt napon a megyei vöröskereszt szakemberei segítségével bemutató programokat szerveztünk.

A fiatalokat, illetve gépjárművezetőket megcélzó kampányunkat a 2014. évi „Elsősegélynyújtás Világnapja” alkalmából, szeptember 13.-án indítottuk el, és az elmúlt időszakban már 6 helyszínen nagy érdeklődés és látogatottság mellett zajlik.

A visszajelzéseink mindenképp pozitívak, és megerősítenek bennünket a programok jövő évi folytatásában. Kiemelkedően törekszünk arra, hogy a közlekedésben résztvevők valamennyien megértsék, hogy a szabálykövető-, defenzív közlekedési magatartás erősíti a védtelen közlekedők biztonságérzetét. A gépjárművek számának drasztikus emelkedése-, az életünk felgyorsulása-, a forgalom intenzitásának megváltozása megával hozza a balesetek bekövetkezésének valószínűsíthető növekedését, ezért a „Balesetet követő gondoskodás!”-nak is megfelelő figyelmet kell kapnia újra és újra.

Az országjáró közlekedésbiztonsági program keretében prevenciós bemutatók segítségével az érdeklődők számára olyan programot biztosítunk, mely elősegítheti a személyi sérüléssel járó balesetek során bekövetkező sérülések súlyosságának csökkentését. A kampány nagyfokú érdeklődést vonz minden korosztályból és bízunk benne, hogy társadalmi összefogást eredményez az elsősegélynyújtás ismereteinek felújításában.