Üdvözöljük honlapunkon !

Bejelentkezés

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

 

Autósélet

 

 


 

          
 

Online fizetési tájékoztató

Facebook

Címlap | Érdekvédelem

Érdekvédelem

A Magyar Autóklub Alapszabálya fő célkitűzésként fogalmazza meg az érdekvédelmet és az autósok fogyasztóvédelmét. A szervezet együttműködésre törekszik a jogalkotókkal és az érdekképviselet társszervezeteivel, hogy a lehető leghatásosabban érvényesítse az autósok és közlekedők, a tagság érdekeit. Cél az is, hogy az egyesület valamennyi, a közlekedést és a mobilitást érintő jogszabály megalkotásánál érvényesítse véleményét. Amennyiben az egyeztetések nem járnak sikerrel, akkor a konfrontációt is felvállalva a szervezet az bírósághoz vagy más hatóságokhoz fordul.

A legnagyobb jelentőségű vagy elvi szintű állásfoglalást igénylő kérdésekben a Klub Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága alapozza meg a véleményalkotást, melyet több esetben az Országos Elnökség is megvitat és állásfoglalás formájában is közzétesz.

Az érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés érdekében a Magyar Autóklub több szervezettel kötött együttműködési megállapodást illetve tagja állandó és eseti jelleggel működő érdekérvényesítő tömörüléseknek.

Napjainkban különösen fontos a fogyasztóvédelmi tevékenység erősítése. A Magyar Autóklub képviselői országos szinten részt vesznek a Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő Békéltető Testületek munkájában a fogyasztói oldal delegáltjaiként.

Az országos jogi tanácsadó hálózat hatékonyan segíti tanáccsal a klubtagokat ügyes-bajos dolgaik intézésében, jelenleg mintegy 20 helyszínen érhető el, személy félfogadás keretében. Az egyes tanácsadópontokon túl a telefonos tanácsadás a hét négy napján hívható és egyre népszerűbb az elektronikus úton elérhető tanácsadás is.

A jogviták elbírálásához sokszor nélkülözhetetlen a speciális műszaki szakértelem, ezért a Klub igazságügyi műszaki szakértői tanácsadás igénybevételét is biztosítja, melyet Budapesten akár személyesen, vidéken pedig elektronikus úton lehet igénybe venni.

Az Autóklub internetes oldalán a jogi tanácsadás szélesítése érdekében a „Gyakran Ismétlődő Kérdések” (GYIK) rovat a legsűrűbben felvetett kérdésekre ad választ. Az „Én Autóklubom” rovatban a regisztrált klubtagok részére elérhető nyomtatvány letöltési funkció is, ahol egyre több szerződés-minta és nyomtatvány tölthető le.

A jogszabály-módosítások kapcsán, az autós társadalmat érintő változtatásokról információt közlünk honlapunkon, emellett klubtagjainkat folyamatosan tájékoztatjuk hírlevélben és az Autósélet című újságunkon keresztül is.

Összefoglaló a 2014. év érdekképviseleti tevékenységéről:

2014-ben az elmúlt évekhez hasonlóan a jogalkotás és így az autózást is érintő törvényalkotás üteme némiképp csökkent, különösen a civil szervezetek számára bekapcsolódást biztosító törvényalkotási folyamat vonatkozásában.

A civil szervezetek érdekeinek érvényesítésére elsődlegesen „önkéntességi” alapon van lehetőség. Az erre rendszeresített honlapok az információszerzés elsődleges forrásai, amelyek beépülnek a jogalkotásba, és az ezzel kapcsolatos szakmai előkészítő tevékenységbe.

A jogalkotásba történő bekapcsolódás lehetőségei ellenére a KRESZ közúti jelzőtáblák és egyéb rendelkezéseinek módosításáról közzétett előterjesztéshez a közigazgatási egyeztetés során megküldtük észrevételeinket és javaslatainkat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára.

A tisztújítást követően újjáalakult a Jogi és Érdekvédelmi Bizottság, amely megtartotta alakuló ülését. Az ülésen áttekintésre került a fogyasztói jogok változása, elsődlegesen az új Ptk.-ból kiindulva, továbbá több jogeset, egyebek mellett a mobiltelefon használattal, a gyalogos átkelőhely megközelítési sebességével kapcsolatban. Ismételten megfogalmazódott a KRESZ módosításának illetve új KRESZ megalkotásának igénye.

Az Országos Elnökség december 18-i ülésén megtárgyalta az autópályák díjfizető rendszere átalakításának kérdését, és állásfoglalásában támogatta a megyei matricás rendszer bevezetését, viszont az elkerülő és bevezető utak tekintetében a szükséges hatástanulmányok megismeréséig ellenezte azok díjfizetési rendszerbe történő bevonását. A vita a beszámolási időszakot követően tovább folytatódott és végül kompromisszumos megoldással zárult.

A JÉB közreműködésével az ADAC és az ÖAMTC megkeresésére eljártunk az ÁAK és az NKH irányában a külföldi autósok által sérelmezett autópálya matrica használattal kapcsolatos kérdésekben.

Változatlanul részt vettünk az időszakos műszaki vizsgálati technológia korszerűsítéséről szóló szakmai vitán.

A járművezető képzés megújítása érdekében helyet adtunk és részt vettünk az autós iskolák érdekvédelmi szervezeteinek szakmai tanácskozásának.

Az ORFK – Országos Baleset-megelőzési Bizottsággal hagyományosan jó az együttműködés, amit kiegészít az egyes megyékben különösen élénk Megyei Baleset-megelőzési Bizottságokban, a MAK tisztségviselőinek közreműködésével folyó munka.

Folytatódott az előző évben már megkezdett, más társadalmi szervezetekkel történő együttműködések elmélyítése, valamint további lehetőségek felkutatása és kiaknázása.

Megkezdődött a szakmai/stratégiai együttműködés a MASZSZ-szal, (Magyar Autós Szakmai Szövetség) elsősorban a járművek műszaki megvizsgálását, szervizelését érintő szakmai, jogszabályi kérdésekben, annak érdekében, hogy visszaszoruljon a jogszabálykerülő piaci magatartás, csökkenjen a szürke/feketegazdaság aránya e szegmensben, kiszoruljanak a tisztességtelen szereplői e szolgáltatási ágnak.

Megújítottuk a Magyar Vöröskereszttel fennálló sok éves együttműködésünket, és megtörtént a GRSP mozgalommal való együttműködés szorosabbra fűzése is.

Az elmúlt évben az Országos Polgárőr Szövetséggel aláírt együttműködési megállapodás keretében képviselőink részt vettek az Országos Polgárőr Szövetség rendezvényén és a polgárőr szövetség képviselői biztosították a Közlekedésbiztonsági Parkban megtartott nyílt nap megrendezésének a feltételeit.

A klubtagjainktól érkezett észrevételeket és nem egyszer bosszúságokat tartalmazó jelzések hatására eljártunk a Józsefvárosi Parkolás- Üzemeltetési Szolgálatnál a parkolójegy ellenében történő várakozás átláthatóvá tétele érdekében, a jövőben történő esetleges együttműködés kialakításától sem elzárkózva; valamint megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t az iskolakezdés és a forgalmi változás következtében kialakult torlódások, továbbá a racionális közlekedésszervezést nélkülöző változtatás megszüntetése érdekében.

Arra figyelemmel, hogy klubtagjainknak érdekeik érvényesítése során minél szélesebb körű szolgáltatást biztosíthassunk a jog útvesztőiben történő eligazodáshoz, egyeztetéseket kezdeményeztünk több biztosítóval is a jogvédelmi biztosítás klubtagsági kategóriákba történő foglalása tárgyában.

A fogyasztóvédelem keretében a Magyar Autóklub képviselői részt vesznek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá több vidéki kamara mellett működő Békéltető Testület munkájában, - mint a fogyasztói oldal delegáltjai. A békéltető testületi eljárás lehetősége egyre ismertebb és népszerűbb a fogyasztók körében, amit, mint ingyenes, gyors és egyszerű alternatív vitarendezési fórumot az Autóséleten keresztül is ismertettünk.

Az Autóséletben a Jogi Mozaik rovatban klubtagjainkat az autózással kapcsolatos aktuális jogszabályváltozásokról informáljuk, illetve az autósokat is érintő közlekedési büntetőjogi, szabálysértési cikkek, valamint az autósok által gyakran feltett kérdésekre választ adó cikkek is helyet kapnak a rovatban.

A honlapunkon az aktuális jogszabályváltozásokról, a nagyobb érdeklődést kiváltó - autósokat érintő - jogi rendelkezésekről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. Az „Én Autóklubom” alcím alatt nyomtatvány letöltő lehetőséget is biztosítunk, egyre bővülő tartalommal. Az új Polgári Törvénykönyv bevezetésére tekintettel korszerűsítettük a jogi kérdéseket felölelő Gyakran Ismétlődő Kérdések rovatot.

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy felhívjuk az autósok figyelmét a szabálykövető magatartásra, illetve a szabályszegések embereket érintő és jogi következményeire. Az országos jogi tanácsadó hálózat kiegészítve a telefonos tanácsadással lefedi az igényeket. A műszaki szakértői közreműködést igényelő jogviták lezárásának elősegítése érdekében továbbra is lehetőséget biztosítunk igazságügyi műszaki szakértői tanács igénybevételére is, egy tanácsadó ponton személyes konzultáció, egyébként pedig e-mail útján.

Az érdekképviseleti tevékenység a Magyar Autóklub alaptevékenysége, amely csekély anyagi ráfordítás mellett, elsődlegesen a szürkeállomány használatával a legszélesebb publicitást biztosítja az egyesület számára. Természetesen az anyagi források hozzárendelésével ezen a területen is számos újdonság és a tagság számára vonzó kezdeményezés vezethető be.